Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Nơi cập nhật tin thu - chi, nhận, chuyển tiền - hàng - quà từ thành viên.

CHỦ ĐỀ: Nồi cháo Cư Pui - Cập nhật chi phí

Nồi cháo Cư Pui - Cập nhật chi phí 02 12 2017 14:57 #101930

Chào cả nhà thân yêu!
Đây là cập nhật chi phí tháng 11/2017 nồi cháo cư pui.
Đính kèm:
COM_KUNENA_THANKYOU: banbe6x

Please Đăng nhập or Tạo tài khoản to join the conversation.

Nồi cháo Cư Pui - Cập nhật chi phí 02 01 2018 07:52 #102573

Chào cả nhà!
Đây là chi phí nồi cháo Cư pui tháng 12 năm 2017.
Vì dd lỗi không up được fie mình chép trực tiếp bảng chi phí.
Tuần 1/12:
04/12/2017 Thịt nạc heo 14 kg 70,000 980,000
04/12/2017 rau má 4 kg 20,000 80,000
04/12/2017 bí đỏ 8 kg 12,000 96,000
04/12/2017 củi 4 nồi 5,000 20,000
04/12/2017 điện 4 nồi 5,000 20,000
04/12/2017 nước 4 nồi 5,000 20,000
TC 1,216,000
Tuaanf2/12:
1 06/12/2017 Thịt nạc heo 3.5 kg 70,000 245,000
2 06/12/2017 rau má 1 kg 20,000 20,000
3 06/12/2017 bí đỏ 2 kg 12,000 24,000
6 06/12/2017 củi 1 nồi 5,000 5,000
7 06/12/2017 điện 1 nồi 5,000 5,000
8 06/12/2017 nước 1 nồi 5,000 5,000
9 10/12/2017 Thịt nạc heo 14 kg 70,000 980,000
10 10/12/2017 rau ngót 4 kg 20,000 80,000
11 10/12/2017 bí đỏ 8 kg 15,000 120,000
12 10/12/2017 củi 4 nồi 5,000 20,000
13 10/12/2017 điện 4 nồi 5,000 20,000
14 10/12/2017 nước 4 nồi 5,000 20,000
19 TC 1,544,000
Tuần 3/12:
1 13/12/2017 Thịt nạc heo 3.5 kg 70,000 245,000
2 13/12/2017 rau má 1 kg 20,000 20,000
3 13/12/2017 bí đỏ 2 kg 12,000 24,000
6 13/12/2017 củi 1 nồi 5,000 5,000
7 13/12/2017 điện 1 nồi 5,000 5,000
8 13/12/2017 nước 1 nồi 5,000 5,000
9 17/12/2017 Thịt nạc heo 14 kg 70,000 980,000
10 17/12/2017 rau ngót 4 kg 20,000 80,000
11 17/12/2017 bí đỏ 8 kg 15,000 120,000
12 17/12/2017 củi 4 nồi 5,000 20,000
13 17/12/2017 điện 4 nồi 5,000 20,000
14 17/12/2017 nước 4 nồi 5,000 20,000
19 TC 1,544,000
Tuần 4/12:
20/12/2017 Thịt nạc heo 3.5 kg 70,000 245,000
20/12/2017 rau má 1 kg 20,000 20,000
20/12/2017 bí đỏ 2 kg 12,000 24,000
20/12/2017 củi 1 nồi 5,000 5,000
20/12/2017 điện 1 nồi 5,000 5,000
20/12/2017 nước 1 nồi 5,000 5,000
24/12/2017 Thịt nạc heo 14 kg 70,000 980,000
24/12/2017 rau ngót 4 kg 20,000 80,000
24/12/2017 bí đỏ 8 kg 15,000 120,000
24/12/2017 củi 4 nồi 5,000 20,000
24/12/2017 điện 4 nồi 5,000 20,000
24/12/2017 nước 4 nồi 5,000 20,000
TC 1,544,000
Tuần 5/12:
27/12/2017 Thịt nạc heo 3.5 kg 70,000 245,000
27/12/2017 rau má 1 kg 20,000 20,000
27/12/2017 bí đỏ 2 kg 12,000 24,000
27/12/2017 củi 1 nồi 5,000 5,000
27/12/2017 điện 1 nồi 5,000 5,000
27/12/2017 nước 1 nồi 5,000 5,000
31/12/2017 Thịt nạc heo 14 kg 70,000 980,000
31/12/2017 rau ngót 4 kg 20,000 80,000
31/12/2017 bí đỏ 8 kg 15,000 120,000
31/12/2017 củi 4 nồi 5,000 20,000
31/12/2017 điện 4 nồi 5,000 20,000
31/12/2017 nước 4 nồi 5,000 20,000
TC 1,544,000
Tổng cộng tháng 12: 7,392.
COM_KUNENA_THANKYOU: banbe6x, chuductaidlu, YeuThuong, Sẻ Chia

Please Đăng nhập or Tạo tài khoản to join the conversation.

Nồi cháo Cư Pui - Cập nhật chi phí 10 01 2018 02:44 #102756

Cập nhật chi phí tháng 12/2017 dùm Phung_cupui

File Attachment:

Tên tập tin: tuan1thang12.xls
Dung lượng tập tin: 31 KB

File Attachment:

Tên tập tin: tuan2thang12.xls
Dung lượng tập tin: 32 KB

File Attachment:

Tên tập tin: tuan3thang12.xls
Dung lượng tập tin: 32 KB

File Attachment:

Tên tập tin: tuan4thang12.xls
Dung lượng tập tin: 32 KB

File Attachment:

Tên tập tin: tuan5thang12.xls
Dung lượng tập tin: 32 KB
Đính kèm:
COM_KUNENA_THANKYOU: banbe6x, Sẻ Chia

Please Đăng nhập or Tạo tài khoản to join the conversation.

Nồi cháo Cư Pui - Cập nhật chi phí 31 01 2018 14:29 #103200

Chào cả nhà!
Cập nhật chi phi nồi cháo cư pui tháng 1 năm 2108.
Đính kèm:
COM_KUNENA_THANKYOU: banbe6x, Sẻ Chia

Please Đăng nhập or Tạo tài khoản to join the conversation.

Nồi cháo Cư Pui - Cập nhật chi phí 01 03 2018 02:10 #103619

Chào cả nhà !
Năm mới xin chúc ban quản trị và tất cả các thành viên, mạnh thường quân của diễn đàn NTCM một năm mới an khang thịnh vượng.
Nồi cháo cư pui đã khai xuân vào 8/1 âm lịch ở 2 điểm nấu là Buôn Phung và Buôn Đăk tuôk , 2 điểm nấu Kung và Cư rang dự định sẽ tiếp tục nấu vào tuần 2 tháng 3/2018..
Đây là chi phí nồi cháo cư pui tháng 2/2018.
STT Ngày tháng Tên Số lượng Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền
1 04/2/2018 Thịt nạc heo 14 kg 70,000 980,000
2 04/2/2018 rau má 4 kg 20,000 80,000
3 04/2/2018 bí đỏ 8 kg 12,000 96,000
4 04/2/2018 củi 4 nồi 5,000 20,000
5 04/2/2018 điện 4 nồi 5,000 20,000
6 04/2/2018 nước 4 nồi 5,000 20,000
7 TC 1,216,000
STT Ngày tháng Tên Số lượng Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền
1 07/2/2018 Thịt nạc heo 3.5 kg 70,000 245,000
2 07/2/2018 rau má 1 kg 20,000 20,000
3 07/2/2018 bí đỏ 2 kg 12,000 24,000
4 07/2/2018 củi 1 nồi 5,000 5,000
5 07/2/2018 điện 1 nồi 5,000 5,000
6 07/2/2018 nước 1 nồi 5,000 5,000
7 11/2/2018 Thịt nạc heo 14 kg 70,000 980,000
10 11/2/2018 rau ngót 4 kg 20,000 80,000
11 11/2/2018 bí đỏ 8 kg 15,000 120,000
12 11/2/2018 củi 4 nồi 5,000 20,000
13 11/2/2018 điện 4 nồi 5,000 20,000
14 11/2/2018 nước 4 nồi 5,000 20,000
15 TC 1,544,000
STT Ngày tháng Tên Số lượng Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền
1 14/2/2018 Thịt nạc heo 3.5 kg 70,000 245,000
2 14/2/2018 rau má 1 kg 20,000 20,000
3 14/2/2018 bí đỏ 2 kg 12,000 24,000
4 14/2/2018 củi 1 nồi 5,000 5,000
5 14/2/2018 điện 1 nồi 5,000 5,000
6 14/2/2018 nước 1 nồi 5,000 5,000
7 TC 304,000

STT Ngày tháng Tên Số lượng Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền
1 23/2/2018 Thịt nạc heo 7 kg 70,000 490,000
2 23/2/2018 rau má 2 kg 20,000 40,000
3 23/2/2018 bí đỏ 4 kg 12,000 48,000
4 23/2/2018 củi 2 nồi 5,000 10,000
5 23/2/2018 điện 2 nồi 5,000 10,000
6 23/2/2018 nước 2 nồi 5,000 10,000
7 TC 608,000

Please Đăng nhập or Tạo tài khoản to join the conversation.

Nồi cháo Cư Pui - Cập nhật chi phí 01 03 2018 02:14 #103620

Một số hình ảnh nồi cháo khai xuân ở điểm Đăk Tuôk
Đính kèm:
COM_KUNENA_THANKYOU: banbe6x, chuductaidlu, -TrườngGiang-

Please Đăng nhập or Tạo tài khoản to join the conversation.

Lần sửa cuối: bởi phung_cupui.

Nồi cháo Cư Pui - Cập nhật chi phí 02 04 2018 16:18 #104179

Chào cả nhà !
Xin ý kiến của BQT về thay đổi điểm nấu ở nồi cháo Cư Pui : Bắt đầu từ tháng tư (3/2018)
Sẽ dừng điểm nấu ở thôn Cư rang và thôn Knung 3 nồi/ tuần và chuyển nồi cháo vào thôn Ea rơk. Thôn Ea rơk sẽ tiếp quản và triển khai trong khoản tuần thứ 2 của tháng tư, ngày khai trương nồi cháo ở Ea Rơk Phung_Cư pui sẽ xuống hiện trường hướng dẫn chi tiết cho các mẹ cách nấu cháo và sẽ làm việc cụ thể với bên cung cấp thịt.( sẽ có hình ảnh cập nhật cụ thể ạ) Rau và các loại củ quả sẽ để các mẹ tận dụng nguồn rau tại gia đình, mình sẽ thanh toán theo giá thị trường. Lần này sẽ kết hợp với một số hoạt động của các chương trình của dự án năng lượng xanh, nồi cháo sẽ san sẻ cho các bé những bữa cháo ấm áp tình cảm của diễn đàn NTCM mà còn là hình thức tuyên truyền tư vấn cách chăm sóc bữa ăn hàng ngày cho trẻ nhỏ ở vùng núi hẻo lánh này.
Vì Ea rơk sau khi hoàn thành đập thủy lợi bị chia cắt làm 3 cụm nên nồi cháo cũng sẽ chia làm 3 cụm dân cư, về số lượng cháo không đổi chỉ là chia nhỏ ra làm 3 cụm để các cháu không phải qua suối thôi ạ. Tổng số trẻ dưới 5 tuổi trong thôn Ea rơk 215 trẻ.
Mỗi điểm sẽ có khoảng 70 trẻ.
Nấu vào ngày chủ nhật hàng tuần.
Mỗi nồi 2kg gạo 2kg, thịt tương đương rau củ như các nồi ở điểm khác.
Gạo và dầu ăn bột canh mình đã chia và chờ cán bộ thôn ra nhận tại điểm cháo buôn Phung
Mong BQT thông qua.
Cảm ơn cả nhà!
Đây là chi phí nồi cháo Cư pui tháng 3 năm 2018

Please Đăng nhập or Tạo tài khoản to join the conversation.

Nồi cháo Cư Pui - Cập nhật chi phí 02 04 2018 16:23 #104180

Đây là chi phí nồi cháo cư pui tháng 3/2018.

Please Đăng nhập or Tạo tài khoản to join the conversation.

Nồi cháo Cư Pui - Cập nhật chi phí 02 04 2018 16:29 #104181

Chào cả nhà thân yêu!
Đây là chi phí nồi cháo cư pui tháng 3/2018.( Em viết bài chi tiết đến lúc đăng bị lỗi không biết lạc ở đâu rồi cả nhà ạ hu hu... mai tìm xem thế nào)
STT Ngày tháng Tên Số lượng Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền
1 4/3/2018 Thịt nạc heo 7 kg 75,000 525,000
2 4/3/2018 rau má 2 kg 20,000 40,000
3 4/3/2018 bí đỏ 4 kg 15,000 60,000
6 4/3/2018 củi 2 nồi 5,000 10,000
7 4/3/2018 điện 2 nồi 5,000 10,000
8 4/3/2018 nước 2 nồi 5,000 10,000
15 655,000
Ngày tháng Tên Số lượng Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền
11/3/2018 Thịt nạc heo 7 kg 75,000 525,000
11/3/2018 rau ngót 2 kg 20,000 40,000
11/3/2018 bí đỏ 4 kg 15,000 60,000
11/3/2018 củi 2 nồi 5,000 10,000
11/3/2018 điện 2 nồi 5,000 10,000
11/3/2018 nước 2 nồi 5,000 10,000
655,000

Ngày tháng Tên Số lượng Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền
18/3/2018 Thịt nạc heo 7 kg 75,000 525,000
18/3/2018 rau ngót 2 kg 20,000 40,000
18/3/2018 bí đỏ 4 kg 15,000 60,000
18/3/2018 củi 2 nồi 5,000 10,000
18/3/2018 điện 2 nồi 5,000 10,000
18/3/2018 nước 2 nồi 5,000 10,000
655,000
Ngày tháng Tên Số lượng Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền
25/3/2018 Thịt nạc heo 7 kg 75,000 525,000
25/3/2018 rau ngót 2 kg 20,000 40,000
25/3/2018 bí đỏ 4 kg 15,000 60,000
25/3/2018 củi 2 nồi 5,000 10,000
25/3/2018 điện 2 nồi 5,000 10,000
25/3/2018 nước 2 nồi 5,000 10,000
655,000
Ngày tháng Tên Số lượng Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền
29/3/2018 Thịt nạc heo 7 kg 75,000 525,000
29/2/2018 rau má 2 kg 20,000 40,000
29/3/2019 bí đỏ 4 kg 15,000 60,000
29/2/2019 củi 2 nồi 5,000 10,000
29/3/2020 điện 2 nồi 5,000 10,000
29/2/2020 nước 2 nồi 5,000 10,000
655,000
COM_KUNENA_THANKYOU: banbe6x, -TrườngGiang-

Please Đăng nhập or Tạo tài khoản to join the conversation.

Nồi cháo Cư Pui - Cập nhật chi phí 04 05 2018 07:35 #104787

Chào cả nhà!
Đây là chi phí nồi cháo cư pui tháng 4/2018
Tuần 1:
1 6/4/2018 Thịt nạc heo 7 kg 80,000 560,000
2 6/4/2018 rau má 2 kg 20,000 40,000
3 6/4/2018 bí đỏ 4 kg 15,000 60,000
6 6/4/2018 củi 2 nồi 5,000 10,000
7 6/4/2018 điện 2 nồi 5,000 10,000
8 6/4/2018 nước 2 nồi 5,000 10,000
9 690,000
Tuần 2
Ngày tháng Tên Số lượng Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền
13/4/2018 Thịt nạc heo 7 kg 80,000 560,000
13/4/2018 rau ngót 2 kg 20,000 40,000
13/4/2018 bí đỏ 4 kg 15,000 60,000
13/4/2018 củi 2 nồi 5,000 10,000
13/4/2018 điện 2 nồi 5,000 10,000
13/4/2018 nước 2 nồi 5,000 10,000
690,000
Tuần 3
ngày tháng Tên Số lượng Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền
20/4/2018 Thịt nạc heo 7 kg 80,000 560,000
20/4/2018 rau ngót 2 kg 20,000 40,000
20/4/2018 bí đỏ 4 kg 15,000 60,000
20/4/2018 củi 2 nồi 5,000 10,000
20/4/2018 điện 2 nồi 5,000 10,000
20/4/2018 nước 2 nồi 5,000 10,000
690,000
Tuần 4
Ngày tháng Tên Số lượng Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền
27/4/2018 Thịt nạc heo 7 kg 80,000 560,000
27/4/2018 rau má 2 kg 20,000 40,000
27/4/2018 bí đỏ 4 kg 15,000 60,000
27/4/2018 củi 2 nồi 5,000 10,000
27/4/2018 điện 2 nồi 5,000 10,000
27/4/2018 nước 2 nồi 5,000 10,000
690,000
Tổng cộng
2.760.000
COM_KUNENA_THANKYOU: banbe6x, -TrườngGiang-

Please Đăng nhập or Tạo tài khoản to join the conversation.

Nồi cháo Cư Pui - Cập nhật chi phí 04 05 2018 13:25 #104797

Chị phung_cupui ơi, thi thoảng cho vài hình ảnh nồi cháo lên Diễn đàn chị nhé. Cảm ơn chị./.
COM_KUNENA_THANKYOU: banbe6x

Please Đăng nhập or Tạo tài khoản to join the conversation.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
Moderators: Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.417 giây
Powered by Kunena Forum