Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Nơi cập nhật tin thu - chi, nhận, chuyển tiền - hàng - quà từ thành viên.

CHỦ ĐỀ: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 01 07 2013 06:33 #70494

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3815
 • Điểm khen ngợi: 21
 • Số lần được cảm ơn: 1256
Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình :
Ngày 10/5/13 :
- Quỹ Nồi cháo Miền Nam hổ trợ phí mua sắm : 3,900,000đ.
- Quỹ Nồi cháo miền Nam hổ trợ ứng tiền chợ : 3,000,000đ.
Ngày 20/5/13 :
- Chị Hồng Loan ủng hộ KTX 50USD : 1,060,000đ.
Ngày 26/5/13 :
- Anh Ngô Duy Hưng ủng hộ KTX : 300,000đ.
- Anh Giangcoinamtruoc CMTX T5,6,7,8/2013 : 400,000đ.
Ngày 03/6/13 :
- Quỹ Nồi cháo miền Nam hổ trợ phí mua sắm : 3,100,000đ.
Ngày 19/6/13 :
- Chị Minhchau41 CMTX T6 : 1,000,000đ.
Ngày 26/6/13 :
- Quỹ Nồi cháo miền Nam hổ trợ phí mua sắm : 1,170,000đ.
Ngày 30/6/13 (nhận từ Penguin):
- TV Ong Gia : 200,000đ.
- TV Love_noborder : 450,000đ.
- TV Cotoiday : 2,000,000đ.
- Chị Đoàn Thị Hạnh : 500,000đ.
- TV Love_noborder CMTX T5,6 : 400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Please Đăng nhập or Tạo tài khoản to join the conversation.

Lá thu vàng không rơi

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 26 07 2013 08:47 #71263

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3815
 • Điểm khen ngợi: 21
 • Số lần được cảm ơn: 1256
Ngày 19/7/13, chị Minhchau41 CMTX T7 Nồi cháo Quảng Bình : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của chị.

Please Đăng nhập or Tạo tài khoản to join the conversation.

Lá thu vàng không rơi

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 03 09 2013 13:06 #72617

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3815
 • Điểm khen ngợi: 21
 • Số lần được cảm ơn: 1256
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo Quảng Bình :
Ngày 19/8/13 :
- Chị Minhchau41 CMTX T8 : 1,000,000đ.
Ngày 28/8/13 :
- Anh Le Quoc Vinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị Canthoquetoi ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Please Đăng nhập or Tạo tài khoản to join the conversation.

Lá thu vàng không rơi

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 23 09 2013 13:58 #73402

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3815
 • Điểm khen ngợi: 21
 • Số lần được cảm ơn: 1256
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo Quảng Bình :
Ngày 04/9/13 :
- Anh Hữu Được ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 19/9/13 :
- Chị Minhchau41 CMTX T9 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh chị.

Please Đăng nhập or Tạo tài khoản to join the conversation.

Lá thu vàng không rơi

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 03 11 2013 08:08 #74660

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3815
 • Điểm khen ngợi: 21
 • Số lần được cảm ơn: 1256
Ngày 21/10/13 , chị Minhchau41 CMTX T10 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.

Please Đăng nhập or Tạo tài khoản to join the conversation.

Lá thu vàng không rơi

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 02 12 2013 14:18 #75455

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3815
 • Điểm khen ngợi: 21
 • Số lần được cảm ơn: 1256
Ngày 19/11/13, chị Minhchau41 CMTX T11 NC Quảng Bình : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.

Please Đăng nhập or Tạo tài khoản to join the conversation.

Lá thu vàng không rơi

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 20 12 2013 13:22 #75943

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3815
 • Điểm khen ngợi: 21
 • Số lần được cảm ơn: 1256
Cập nhật ủng hộ NC Quảng Bình :
Ngày 08/12/13 :
- Quỹ Nồi cháo miền Nam hổ trợ kinh phí hoạt động : 10,000,000đ.
Ngày 19/12/13 :
- Chị Minhchau41 CMTX T12 : 1,000,000đ.
Xin cảm ơn.

Please Đăng nhập or Tạo tài khoản to join the conversation.

Lá thu vàng không rơi

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 27 01 2014 09:28 #77494

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3815
 • Điểm khen ngợi: 21
 • Số lần được cảm ơn: 1256
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 20/01/14 :
- Chị Minhchau41 CMTX T01 : 1,000,000đ.
Ngày 27/01/14 :
- Các Thành viên ủng hộ KTX : 1,650,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Please Đăng nhập or Tạo tài khoản to join the conversation.

Lá thu vàng không rơi

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 21 03 2014 03:50 #79188

 • Ngà Trần
 • Ngà Trần's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 302
 • Điểm khen ngợi: 2
 • Số lần được cảm ơn: 102
Chị Lá ơi! tháng vừa rồi quỹ NC QB có gì thay đổi ko ạ? để em báo cáo ạ !

Please Đăng nhập or Tạo tài khoản to join the conversation.

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 21 03 2014 09:40 #79203

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3815
 • Điểm khen ngợi: 21
 • Số lần được cảm ơn: 1256
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 19/02/14 :
- Chị Minhchau41 CMTX T02 : 1,000,000đ.
Ngày 19/3/14 :
- Chị Minhchau41 CMTX T3 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.

Please Đăng nhập or Tạo tài khoản to join the conversation.

Lá thu vàng không rơi

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 24 04 2014 07:36 #80209

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3815
 • Điểm khen ngợi: 21
 • Số lần được cảm ơn: 1256
Ngày 21/4/14, Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
- Chị Minhchau 41 CMTX T4 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.

Please Đăng nhập or Tạo tài khoản to join the conversation.

Lá thu vàng không rơi

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 03 05 2014 10:24 #80407

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3815
 • Điểm khen ngợi: 21
 • Số lần được cảm ơn: 1256
Ngày 29/4/14, Anh(chị) bnle ủng hộ KTX : 234,000đ.
Xin cảm ơn.

Please Đăng nhập or Tạo tài khoản to join the conversation.

Lá thu vàng không rơi

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 26 05 2014 06:25 #80882

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3815
 • Điểm khen ngợi: 21
 • Số lần được cảm ơn: 1256
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 19/5/14 :
- Chị Minhchau41 CMTX T5 : 1,000,000đ.
Ngày 24/5/14 :
- Chị Nguyễn Diệu Hiền CMTX T2,3,4/2014 : 300,000đ.
- Các TV ủng hộ KTX : 1,200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Please Đăng nhập or Tạo tài khoản to join the conversation.

Lá thu vàng không rơi

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 01 07 2014 07:57 #81935

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3815
 • Điểm khen ngợi: 21
 • Số lần được cảm ơn: 1256
Ngày 19/6/14, chị Minhchau41 CMTX T6 NC Quảng Bình : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.

Please Đăng nhập or Tạo tài khoản to join the conversation.

Lá thu vàng không rơi

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 11 08 2014 03:40 #82924

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3815
 • Điểm khen ngợi: 21
 • Số lần được cảm ơn: 1256
Ngày 18/7/14, chị Minhchau41 CMTX T7 NC Quảng Bình : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.

Please Đăng nhập or Tạo tài khoản to join the conversation.

Lá thu vàng không rơi
Moderators: loanngyen1202-TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.419 giây
Powered by Kunena Forum