Đây là cách thức giúp đỡ mà người giúp hàng tháng chuyển cho người được giúp một khoản tiền giống như người thân gửi tiền cho người thân (thường gửi qua ATM, hoặc bưu điện).

Muốn cưu CMTX một ai đó, bạn chỉ việc vào mục Đăng ký cưu mang để đăng ký, sau đó tổ Điều phối sẽ liên hệ với bạn thông qua DD, email...

Việc CMTX không nhất thiết là bạn phải giúp người đó trọn đời, bạn có thể đăng ký 1-2 tháng, 1- 2 năm và bạn có quyền chấm dứt khi muốn, miễn là bạn có thông báo lại với DD để tìm nguồn thay thế.

Những trường hợp nhận được CMTX thường là những người không còn khả năng lao động hoặc khả năng lao động không đủ nuôi bản thân và gia đình, hay sinh viên nghèo ăn học...  DD luôn khuyến khích các bạn trực tiếp chuyển tiền theo từng tháng, nhưng nếu điều kiện không thể thực hiện được thì bạn có thể nhờ các thành viên khác hoặc DD giúp đỡ.


Người Tôi Cưu Mang sẽ không thành công nếu thiếu bạn!