Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

×

Category Header

Những hoàn cảnh bất hạnh (ưu tiên những hoàn cảnh chưa được giới thiệu trên báo, đài) sẽ được bạn đưa lên ở thư mục này. Sau đó, những thành viên khác trực tiếp đi xác minh, đề xuất cách giúp đỡ. Người đi xác minh bắt buộc không phải là người giới thiệu hoàn cảnh, trừ một số trường hợp ngoại lệ được BQT đồng ý.
Người giới thiệu hoàn cảnh (hay chương trình) tuyệt đối không được tự ý để số tài khoản cá nhân trong bài giới thiệu để kêu gọi giúp đỡ chuyển tiền khi BQT chưa đồng ý.

Hoàn cảnh chờ xác minh

349 Trả lời map-pin
Topic started, 26 10 2010 04:52, bởi nguoithuhaihai
Bài viết mới nhất 20 07 2017 04:41
bởi -TrườngGiang-
49.7k lượt xem
450 Trả lời map-pin
Topic started, 06 10 2010 05:06, bởi Theanh
Bài viết mới nhất 09 04 2016 14:07
bởi My Darling
65.9k lượt xem
143 Trả lời map-pin
Topic started, 15 02 2011 14:34, bởi laohatien
Bài viết mới nhất 15 06 2014 17:06
bởi trangvitgioi
25.6k lượt xem
6 Trả lời map-pin
Topic started, 28 08 2010 09:33, bởi Theanh
Bài viết mới nhất 03 01 2013 23:21
bởi love_noborder
6272 lượt xem
3 Trả lời map-pin
Topic started, 20 11 2010 02:57, bởi laohatien
Bài viết mới nhất 21 11 2010 07:40
bởi yugidazai
1403 lượt xem
 
2 Trả lời heart
Topic started, 18 12 2018 13:30, bởi maitan97
Bài viết mới nhất 18 12 2018 14:29
bởi maitan97
7 lượt xem
3 Trả lời file
Topic started, 17 12 2018 16:14, bởi banbe6x
Bài viết mới nhất 18 12 2018 01:45
bởi chuductaidlu
52 lượt xem
2 Trả lời file
Topic started, 13 12 2018 03:19, bởi Nhung tran
Bài viết mới nhất 14 12 2018 08:51
bởi banbe6x
34 lượt xem
5 Trả lời file
Topic started, 09 11 2018 04:54, bởi trieuandaikin
Bài viết mới nhất 14 12 2018 08:42
bởi banbe6x
115 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 06 12 2018 03:38, bởi Nhung tran
Bài viết mới nhất 10 12 2018 07:26
bởi Violet
42 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 09 12 2018 13:42, bởi Lắng nghe lòng bạn
Bài viết mới nhất 09 12 2018 13:42
bởi Lắng nghe lòng bạn
64 lượt xem
6 Trả lời file
Topic started, 01 11 2018 06:26, bởi loanngyen1202
Bài viết mới nhất 13 11 2018 07:58
bởi banbe6x
160 lượt xem
5 Trả lời file
Topic started, 03 11 2018 14:05, bởi Lắng nghe lòng bạn
Bài viết mới nhất 06 11 2018 04:04
bởi -TrườngGiang-
100 lượt xem
2 Trả lời file
Topic started, 20 07 2018 16:14, bởi hungmjkmlk12345
Bài viết mới nhất 05 11 2018 14:29
bởi -TrườngGiang-
104 lượt xem
3 Trả lời file
Topic started, 28 04 2018 04:04, bởi ducanh078
Bài viết mới nhất 05 11 2018 14:07
bởi -TrườngGiang-
248 lượt xem
2 Trả lời file
Topic started, 18 07 2018 04:33, bởi chuductaidlu
Bài viết mới nhất 05 11 2018 14:05
bởi -TrườngGiang-
238 lượt xem
3 Trả lời file
Topic started, 14 09 2018 08:30, bởi mongthuynavy1992
Bài viết mới nhất 04 10 2018 02:27
bởi Trungkienbeo@gmail.com
120 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 05 08 2018 16:09, bởi an_khue
Bài viết mới nhất 05 08 2018 16:09
bởi an_khue
97 lượt xem
16 Trả lời lock
Topic started, 09 07 2018 02:10, bởi maitan97
Khóa
Bài viết mới nhất 11 07 2018 08:08
bởi -TrườngGiang-
Khóa
265 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 28 04 2018 00:16, bởi Alexander
Bài viết mới nhất 04 05 2018 10:55
bởi Thành Mẫn
116 lượt xem
2 Trả lời file
Topic started, 17 03 2018 07:35, bởi Tịnh Viên
Bài viết mới nhất 15 04 2018 01:58
bởi banbe9x
135 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 19 03 2018 14:01, bởi Đinh Diểm
Bài viết mới nhất 19 03 2018 22:37
bởi banbe6x
131 lượt xem
3 Trả lời exclamation-circle
Topic started, 17 11 2017 14:23, bởi Victoria
Bài viết mới nhất 16 03 2018 14:41
bởi banbe6x
324 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 16 03 2018 09:09, bởi nguyenthy
Bài viết mới nhất 16 03 2018 10:32
bởi -TrườngGiang-
118 lượt xem
2 Trả lời heart
Topic started, 12 01 2018 05:37, bởi Victoria
Bài viết mới nhất 10 03 2018 00:34
bởi VânKiêuSa
213 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 21 02 2018 03:53, bởi dungphan72
Bài viết mới nhất 21 02 2018 03:53
bởi dungphan72
145 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 05 02 2018 15:08, bởi thongpc
Bài viết mới nhất 05 02 2018 15:08
bởi thongpc
118 lượt xem
1 Trả lời heart
Topic started, 21 01 2018 06:37, bởi thaithithungan
Bài viết mới nhất 22 01 2018 13:22
bởi My Darling
196 lượt xem
7 Trả lời file
Topic started, 04 11 2015 02:47, bởi diemmai
Bài viết mới nhất 22 01 2018 11:31
bởi banbe9x
1302 lượt xem
2 Trả lời file
Topic started, 01 06 2017 12:36, bởi My Darling
Bài viết mới nhất 22 01 2018 11:28
bởi banbe9x
568 lượt xem
Thời gian tải trang: 0.572 giây
Powered by Kunena Forum