Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

×

Category Header

Những hoàn cảnh bất hạnh (ưu tiên những hoàn cảnh chưa được giới thiệu trên báo, đài) sẽ được bạn đưa lên ở thư mục này. Sau đó, những thành viên khác trực tiếp đi xác minh, đề xuất cách giúp đỡ. Người đi xác minh bắt buộc không phải là người giới thiệu hoàn cảnh, trừ một số trường hợp ngoại lệ được BQT đồng ý.
Người giới thiệu hoàn cảnh (hay chương trình) tuyệt đối không được tự ý để số tài khoản cá nhân trong bài giới thiệu để kêu gọi giúp đỡ chuyển tiền khi BQT chưa đồng ý.

Hoàn cảnh chờ xác minh

6 Trả lời file
Topic started, 26 01 2013 02:53, bởi ghedondl
Bài viết mới nhất 29 04 2013 04:29
bởi Tieuhuongduong
1752 lượt xem
16 Trả lời question-circle
Topic started, 14 06 2012 06:21, bởi coivothuong
Bài viết mới nhất 15 04 2013 05:34
bởi coivothuong
3011 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 12 04 2013 07:25, bởi thanhthuong
Bài viết mới nhất 12 04 2013 07:25
bởi thanhthuong
976 lượt xem
5 Trả lời file
Topic started, 22 03 2013 01:19, bởi britany
Bài viết mới nhất 11 04 2013 10:25
bởi tranthanh
1116 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 09 04 2013 14:12, bởi Hoangkimmai
Bài viết mới nhất 09 04 2013 14:12
bởi Hoangkimmai
1012 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 09 04 2013 13:04, bởi hoaibao1996
Bài viết mới nhất 09 04 2013 13:04
bởi hoaibao1996
1033 lượt xem
2 Trả lời file
Topic started, 24 03 2013 12:38, bởi ngoduyhung
Bài viết mới nhất 09 04 2013 07:29
bởi luckystar
999 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 06 04 2013 18:48, bởi Hoangkimmai
Bài viết mới nhất 06 04 2013 18:48
bởi Hoangkimmai
1677 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 06 04 2013 17:35, bởi Hoangkimmai
Bài viết mới nhất 06 04 2013 17:35
bởi Hoangkimmai
1511 lượt xem
4 Trả lời file
Topic started, 10 03 2013 17:36, bởi nguoithuhaihai
Bài viết mới nhất 22 03 2013 15:38
bởi nguoithuhaihai
1077 lượt xem
10 Trả lời file
Topic started, 26 11 2012 05:20, bởi truonghylan
Bài viết mới nhất 07 03 2013 09:40
bởi nguoithuhaihai
1817 lượt xem
2 Trả lời file
Topic started, 25 02 2013 07:10, bởi meomeolonton
Bài viết mới nhất 25 02 2013 08:44
bởi meomeolonton
1010 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 30 01 2013 14:50, bởi huong Tho
Bài viết mới nhất 20 02 2013 03:52
bởi nguyễn thị hồng Dung
1174 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 19 02 2013 05:59, bởi socola1995
Bài viết mới nhất 19 02 2013 06:26
bởi bichhang_ntcm
1615 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 31 01 2013 16:44, bởi heartangel
Bài viết mới nhất 31 01 2013 16:44
bởi heartangel
908 lượt xem
5 Trả lời file
Topic started, 20 05 2012 10:12, bởi sat_thu_thu
Bài viết mới nhất 25 01 2013 08:19
bởi okawatanpopo
2311 lượt xem
3 Trả lời file
Topic started, 23 01 2013 14:06, bởi vothuong1455
Bài viết mới nhất 24 01 2013 14:23
bởi vothuong1455
948 lượt xem
6 Trả lời lock
Topic started, 24 12 2012 03:45, bởi linhthuc
Khóa
Bài viết mới nhất 23 01 2013 11:27
bởi xulanhphanlan
Khóa
1767 lượt xem
2 Trả lời file
Topic started, 11 01 2013 02:01, bởi dona_phatxit
Bài viết mới nhất 11 01 2013 09:29
bởi dona_phatxit
945 lượt xem
9 Trả lời file
Topic started, 08 04 2012 15:54, bởi lhthy
Bài viết mới nhất 10 01 2013 05:55
bởi bichhang_ntcm
1651 lượt xem
3 Trả lời file
Topic started, 25 12 2012 22:44, bởi chuductaidlu
Bài viết mới nhất 07 01 2013 01:25
bởi chuductaidlu
1118 lượt xem
5 Trả lời file
Topic started, 09 10 2012 16:37, bởi Nguoidonghanh
Bài viết mới nhất 02 01 2013 11:23
bởi start2404
1713 lượt xem
4 Trả lời file
Topic started, 16 05 2011 01:28, bởi My Darling
Bài viết mới nhất 01 01 2013 10:01
bởi tocdovn
3813 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 27 12 2012 07:24, bởi mechichi
Bài viết mới nhất 27 12 2012 07:24
bởi mechichi
935 lượt xem
1 Trả lời question-circle
Topic started, 13 12 2012 04:10, bởi uyenthy
Bài viết mới nhất 15 12 2012 16:17
bởi xulanhphanlan
1102 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 05 11 2012 14:51, bởi haybanglong
Bài viết mới nhất 04 12 2012 12:16
bởi haybanglong
996 lượt xem
2 Trả lời question-circle
Topic started, 29 10 2012 15:10, bởi yugidazai
Bài viết mới nhất 02 12 2012 08:07
bởi Sunny_night
1258 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 30 11 2012 18:24, bởi meomeolonton
Bài viết mới nhất 30 11 2012 18:24
bởi meomeolonton
1210 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 21 11 2012 15:40, bởi NguyenHoaiThienAn
Bài viết mới nhất 21 11 2012 15:40
bởi NguyenHoaiThienAn
931 lượt xem
8 Trả lời question-circle
Topic started, 12 09 2012 15:28, bởi Pokemon22
Bài viết mới nhất 20 11 2012 12:18
bởi nho_nhan2000
1557 lượt xem
Thời gian tải trang: 0.911 giây
Powered by Kunena Forum