Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

×

Category Header

Những hoàn cảnh bất hạnh (ưu tiên những hoàn cảnh chưa được giới thiệu trên báo, đài) sẽ được bạn đưa lên ở thư mục này. Sau đó, những thành viên khác trực tiếp đi xác minh, đề xuất cách giúp đỡ. Người đi xác minh bắt buộc không phải là người giới thiệu hoàn cảnh, trừ một số trường hợp ngoại lệ được BQT đồng ý.
Người giới thiệu hoàn cảnh (hay chương trình) tuyệt đối không được tự ý để số tài khoản cá nhân trong bài giới thiệu để kêu gọi giúp đỡ chuyển tiền khi BQT chưa đồng ý.

Hoàn cảnh chờ xác minh

3 Trả lời heart
Topic started, 18 10 2017 08:10, bởi Cao
Bài viết mới nhất 04 01 2018 09:20
bởi minhsơn97
180 lượt xem
2 Trả lời file
Topic started, 13 11 2017 15:44, bởi mongthuynavy1992
Bài viết mới nhất 04 01 2018 08:45
bởi minhsơn97
112 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 28 12 2017 08:01, bởi Alexander
Bài viết mới nhất 03 01 2018 01:18
bởi minhsơn97
85 lượt xem
1 Trả lời exclamation-circle
Topic started, 21 11 2017 07:15, bởi Nam2441998
Bài viết mới nhất 02 01 2018 05:52
bởi YeuThuong
129 lượt xem
2 Trả lời exclamation-circle
Topic started, 22 11 2017 08:16, bởi Dainghiadn
Bài viết mới nhất 02 01 2018 05:50
bởi YeuThuong
106 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 16 11 2017 06:17, bởi mongthuynavy1992
Bài viết mới nhất 02 01 2018 05:47
bởi YeuThuong
126 lượt xem
7 Trả lời file
Topic started, 25 11 2017 05:43, bởi Alexander
Bài viết mới nhất 02 01 2018 05:45
bởi YeuThuong
188 lượt xem
3 Trả lời file
Topic started, 06 12 2017 11:26, bởi Alexander
Bài viết mới nhất 02 01 2018 05:42
bởi YeuThuong
78 lượt xem
2 Trả lời file
Topic started, 18 12 2017 04:24, bởi boystlighttvc88
Bài viết mới nhất 20 12 2017 10:51
bởi boystlighttvc88
88 lượt xem
6 Trả lời compress
Topic started, 08 11 2017 06:47, bởi maitan97
Bài viết mới nhất 20 11 2017 07:11
bởi laohatien
91 lượt xem
1 Trả lời exclamation-circle
Topic started, 09 11 2017 04:46, bởi thongpc
Bài viết mới nhất 15 11 2017 18:32
bởi Bơ Làng
159 lượt xem
3 Trả lời file
Topic started, 10 11 2017 03:11, bởi mongthuynavy1992
Bài viết mới nhất 14 11 2017 05:13
bởi phuclehuu
187 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 09 11 2017 07:12, bởi vầm
Bài viết mới nhất 09 11 2017 07:12
bởi vầm
148 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 28 10 2017 05:23, bởi thongpc
Bài viết mới nhất 28 10 2017 05:23
bởi thongpc
114 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 25 10 2017 14:43, bởi Khánh Như 1996
Bài viết mới nhất 26 10 2017 02:29
bởi VânKiêuSa
110 lượt xem
8 Trả lời compress
Topic started, 13 10 2017 05:25, bởi caoxuanhuu
Bài viết mới nhất 16 10 2017 00:46
bởi banbe6x
28 lượt xem
6 Trả lời file
Topic started, 17 09 2017 08:24, bởi Giang sơn
Bài viết mới nhất 28 09 2017 02:03
bởi Ha_nhi
248 lượt xem
3 Trả lời file
Topic started, 16 09 2017 15:25, bởi ThaiDzuy
Bài viết mới nhất 22 09 2017 14:12
bởi Lason
247 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 13 09 2017 01:07, bởi kim bang
Bài viết mới nhất 15 09 2017 08:48
bởi lehung73
235 lượt xem
1 Trả lời compress
Topic started, 07 09 2017 06:13, bởi Kim Liên
Bài viết mới nhất 07 09 2017 12:14
bởi Thạch Hãn
226 lượt xem
2 Trả lời file
Topic started, 23 08 2017 15:40, bởi le phung
Bài viết mới nhất 23 08 2017 16:02
bởi le phung
462 lượt xem
1 Trả lời heart
Topic started, 05 08 2017 11:37, bởi Giang sơn
Bài viết mới nhất 06 08 2017 09:21
bởi -TrườngGiang-
405 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 04 05 2015 01:20, bởi ruacon_xd
Bài viết mới nhất 28 07 2017 13:41
bởi ruacon_xd
1052 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 12 07 2017 10:08, bởi letuantu
Bài viết mới nhất 12 07 2017 10:08
bởi letuantu
426 lượt xem
2 Trả lời file
Topic started, 09 04 2012 02:09, bởi kim bang
Bài viết mới nhất 29 06 2017 09:45
bởi -TrườngGiang-
1686 lượt xem
2 Trả lời lock
Topic started, 02 07 2012 02:40, bởi tramca
Khóa
Bài viết mới nhất 28 06 2017 23:59
bởi -TrườngGiang-
Khóa
1211 lượt xem
2 Trả lời lock
Topic started, 16 06 2012 12:22, bởi dakbla
Khóa
Bài viết mới nhất 27 06 2017 08:06
bởi -TrườngGiang-
Khóa
1231 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 24 06 2017 09:25, bởi Merci
Bài viết mới nhất 24 06 2017 09:25
bởi Merci
377 lượt xem
2 Trả lời file
Topic started, 12 04 2015 04:20, bởi Lê Nhi
Bài viết mới nhất 21 06 2017 21:40
bởi banbe6x
1143 lượt xem
16 Trả lời file
Topic started, 12 08 2015 09:58, bởi traithuongyeuthuong
Bài viết mới nhất 20 06 2017 11:11
bởi -TrườngGiang-
2636 lượt xem
Thời gian tải trang: 0.796 giây
Powered by Kunena Forum