Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

×

Category Header

Những hoàn cảnh bất hạnh (ưu tiên những hoàn cảnh chưa được giới thiệu trên báo, đài) sẽ được bạn đưa lên ở thư mục này. Sau đó, những thành viên khác trực tiếp đi xác minh, đề xuất cách giúp đỡ. Người đi xác minh bắt buộc không phải là người giới thiệu hoàn cảnh, trừ một số trường hợp ngoại lệ được BQT đồng ý.
Người giới thiệu hoàn cảnh (hay chương trình) tuyệt đối không được tự ý để số tài khoản cá nhân trong bài giới thiệu để kêu gọi giúp đỡ chuyển tiền khi BQT chưa đồng ý.

Hoàn cảnh chờ xác minh

2 Trả lời file
Topic started, 24 02 2011 06:33, bởi cuong.nguyen
Bài viết mới nhất 02 04 2011 14:01
bởi bichthuy_md
1257 lượt xem
5 Trả lời file
Topic started, 20 03 2011 14:53, bởi tidus8x
Bài viết mới nhất 02 04 2011 02:01
bởi NamViet
1372 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 21 02 2011 06:55, bởi cuong.nguyen
Bài viết mới nhất 27 03 2011 15:50
bởi NamViet
1028 lượt xem
4 Trả lời file
Topic started, 29 01 2011 07:52, bởi Alibaba
Bài viết mới nhất 04 03 2011 04:43
bởi Lời Yêu Thương
1412 lượt xem
3 Trả lời file
Topic started, 26 02 2011 14:30, bởi haybanglong
Bài viết mới nhất 03 03 2011 12:36
bởi makenlu
1014 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 01 01 1970 00:00, bởi
Bài viết mới nhất 28 02 2011 13:04
bởi laohatien
0 lượt xem
2 Trả lời file
Topic started, 02 11 2010 11:45, bởi xulanhphanlan
Bài viết mới nhất 22 02 2011 13:54
bởi Lời Yêu Thương
1774 lượt xem
18 Trả lời file
Topic started, 12 12 2010 04:38, bởi kiepngheo
Bài viết mới nhất 11 02 2011 02:00
bởi kiepngheo
2935 lượt xem
7 Trả lời file
Topic started, 18 11 2010 13:33, bởi tamhaugiang
Bài viết mới nhất 22 01 2011 20:17
bởi xulanhphanlan
1569 lượt xem
4 Trả lời file
Topic started, 06 12 2010 08:48, bởi bichthuy_md
Bài viết mới nhất 06 12 2010 12:08
bởi yugidazai
1523 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 16 06 2010 04:49, bởi quocvan.kt
Bài viết mới nhất 10 10 2010 16:38
bởi Blue_Gem_Vt_90
1492 lượt xem
Thời gian tải trang: 0.734 giây
Powered by Kunena Forum