Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

×

Category Header

Những hoàn cảnh bất hạnh (ưu tiên những hoàn cảnh chưa được giới thiệu trên báo, đài) sẽ được bạn đưa lên ở thư mục này. Sau đó, những thành viên khác trực tiếp đi xác minh, đề xuất cách giúp đỡ. Người đi xác minh bắt buộc không phải là người giới thiệu hoàn cảnh, trừ một số trường hợp ngoại lệ được BQT đồng ý.
Người giới thiệu hoàn cảnh (hay chương trình) tuyệt đối không được tự ý để số tài khoản cá nhân trong bài giới thiệu để kêu gọi giúp đỡ chuyển tiền khi BQT chưa đồng ý.

Hoàn cảnh chờ xác minh

3 Trả lời file
Topic started, 27 10 2016 04:12, bởi ngoduyhung
Bài viết mới nhất 10 02 2017 03:30
bởi ngoduyhung
561 lượt xem
6 Trả lời compress
Topic started, 30 01 2015 03:45, bởi banbe6x
Bài viết mới nhất 03 12 2016 13:54
bởi kim bang
1167 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 24 11 2016 14:49, bởi tramjiji
Bài viết mới nhất 24 11 2016 14:49
bởi tramjiji
390 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 01 11 2016 07:28, bởi phuclehuu
Bài viết mới nhất 11 11 2016 01:25
bởi mongthuynavy1992
405 lượt xem
7 Trả lời compress
Topic started, 15 07 2014 01:58, bởi slim
Bài viết mới nhất 27 10 2016 08:36
bởi Merci
1077 lượt xem
3 Trả lời file
Topic started, 18 09 2015 14:09, bởi ruacon_xd
Bài viết mới nhất 10 10 2016 11:29
bởi Merci
902 lượt xem
1 Trả lời heart
Topic started, 21 09 2016 15:55, bởi altistau
Bài viết mới nhất 22 09 2016 01:30
bởi ThaiDzuy
405 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 07 09 2016 17:12, bởi Merci
Bài viết mới nhất 07 09 2016 17:12
bởi Merci
525 lượt xem
1 Trả lời question-circle
Topic started, 10 05 2016 09:24, bởi My Darling
Bài viết mới nhất 22 08 2016 09:09
bởi phuclehuu
906 lượt xem
2 Trả lời exclamation-circle
Topic started, 07 09 2015 09:49, bởi kara truong
Bài viết mới nhất 21 08 2016 03:48
bởi Muathu
765 lượt xem
4 Trả lời heart
Topic started, 26 06 2016 18:11, bởi Minh bạch
Bài viết mới nhất 10 07 2016 00:12
bởi Minh bạch
601 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 07 07 2016 09:10, bởi Muathu
Bài viết mới nhất 07 07 2016 09:10
bởi Muathu
507 lượt xem
4 Trả lời file
Topic started, 09 04 2016 16:42, bởi hoaiti
Bài viết mới nhất 23 06 2016 22:57
bởi banbe6x
732 lượt xem
0 Trả lời heart
Topic started, 09 06 2016 07:43, bởi lelinh14102003
Bài viết mới nhất 09 06 2016 07:43
bởi lelinh14102003
616 lượt xem
5 Trả lời check
Topic started, 07 01 2016 12:01, bởi tnvNTCM01
Bài viết mới nhất 07 06 2016 05:03
bởi kim bang
565 lượt xem
1 Trả lời compress
Topic started, 14 05 2016 07:08, bởi bichthuy_md
Bài viết mới nhất 19 05 2016 06:38
bởi banbe6x
122 lượt xem
4 Trả lời compress
Topic started, 14 04 2016 13:55, bởi tuliptim
Bài viết mới nhất 16 05 2016 07:13
bởi tuliptim
185 lượt xem
1 Trả lời compress
Topic started, 08 04 2016 07:49, bởi letuantu
Bài viết mới nhất 03 05 2016 07:57
bởi loanngyen1202
79 lượt xem
2 Trả lời compress
Topic started, 07 01 2016 12:01, bởi tnvNTCM01
Bài viết mới nhất 04 04 2016 04:22
bởi kim bang
301 lượt xem
3 Trả lời file
Topic started, 23 11 2015 08:15, bởi kim bang
Bài viết mới nhất 28 01 2016 15:02
bởi phuclehuu
783 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 11 01 2016 11:48, bởi DucManh2015
Bài viết mới nhất 11 01 2016 11:48
bởi DucManh2015
654 lượt xem
2 Trả lời heart
Topic started, 11 10 2015 03:29, bởi ngoduyhung
Bài viết mới nhất 20 10 2015 16:06
bởi vầm
829 lượt xem
2 Trả lời file
Topic started, 05 10 2015 11:51, bởi vầm
Bài viết mới nhất 13 10 2015 02:01
bởi vầm
534 lượt xem
2 Trả lời file
Topic started, 03 10 2015 11:36, bởi vầm
Bài viết mới nhất 08 10 2015 09:58
bởi vầm
522 lượt xem
4 Trả lời exclamation-circle
Topic started, 30 06 2015 07:39, bởi FireWall
Bài viết mới nhất 28 09 2015 06:49
bởi be-buti
899 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 27 09 2015 15:09, bởi ruacon_xd
Bài viết mới nhất 27 09 2015 15:09
bởi ruacon_xd
542 lượt xem
10 Trả lời file
Topic started, 17 12 2014 01:38, bởi laohatien
Bài viết mới nhất 13 09 2015 22:59
bởi banbe6x
1618 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 12 09 2015 17:49, bởi ahadodc
Bài viết mới nhất 13 09 2015 05:20
bởi banbe6x
542 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 11 09 2015 11:43, bởi Quyen_omon
Bài viết mới nhất 11 09 2015 11:43
bởi Quyen_omon
611 lượt xem
7 Trả lời file
Topic started, 07 08 2015 05:45, bởi Giang sơn
Bài viết mới nhất 10 09 2015 12:07
bởi My Darling
1065 lượt xem
Thời gian tải trang: 0.752 giây
Powered by Kunena Forum