Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

×

COM_KUNENA_FORUM_HEADER

Những hoàn cảnh bất hạnh (ưu tiên những hoàn cảnh chưa được giới thiệu trên báo, đài) sẽ được bạn đưa lên ở thư mục này. Sau đó, những thành viên khác trực tiếp đi xác minh, đề xuất cách giúp đỡ. Người đi xác minh bắt buộc không phải là người giới thiệu hoàn cảnh, trừ một số trường hợp ngoại lệ được BQT đồng ý.
Người giới thiệu hoàn cảnh (hay chương trình) tuyệt đối không được tự ý để số tài khoản cá nhân trong bài giới thiệu để kêu gọi giúp đỡ chuyển tiền khi BQT chưa đồng ý.

Hoàn cảnh chờ xác minh

349 Trả lời map-pin
COM_KUNENA_TOPIC_STARTED_ON, 26 10 2010 04:52, bởi nguoithuhaihai
Bài viết mới nhất 20 07 2017 04:41
bởi -TrườngGiang-
47.9k lượt xem
450 Trả lời map-pin
COM_KUNENA_TOPIC_STARTED_ON, 06 10 2010 05:06, bởi Theanh
Bài viết mới nhất 09 04 2016 14:07
bởi My Darling
63.7k lượt xem
143 Trả lời map-pin
COM_KUNENA_TOPIC_STARTED_ON, 15 02 2011 14:34, bởi laohatien
Bài viết mới nhất 15 06 2014 17:06
bởi trangvitgioi
24.6k lượt xem
6 Trả lời map-pin
COM_KUNENA_TOPIC_STARTED_ON, 28 08 2010 09:33, bởi Theanh
Bài viết mới nhất 03 01 2013 23:21
bởi love_noborder
6052 lượt xem
3 Trả lời map-pin
COM_KUNENA_TOPIC_STARTED_ON, 20 11 2010 02:57, bởi laohatien
Bài viết mới nhất 21 11 2010 07:40
bởi yugidazai
1206 lượt xem
 
1 Trả lời file
COM_KUNENA_TOPIC_STARTED_ON, 14 06 2018 16:06, bởi Alexander
Bài viết mới nhất 14 06 2018 16:07
bởi Alexander
1 lượt xem
1 Trả lời file
COM_KUNENA_TOPIC_STARTED_ON, 10 05 2018 10:19, bởi Alexander
Bài viết mới nhất 14 06 2018 15:17
bởi Trungkienbeo@gmail.com
15 lượt xem
1 Trả lời compress
COM_KUNENA_TOPIC_STARTED_ON, 09 05 2018 02:29, bởi VânKiêuSa
Bài viết mới nhất 09 05 2018 04:43
bởi -TrườngGiang-
107 lượt xem
4 Trả lời file
COM_KUNENA_TOPIC_STARTED_ON, 23 04 2018 03:46, bởi Trungkienbeo@gmail.com
Bài viết mới nhất 07 05 2018 08:39
bởi -TrườngGiang-
39 lượt xem
1 Trả lời file
COM_KUNENA_TOPIC_STARTED_ON, 28 04 2018 00:16, bởi Alexander
Bài viết mới nhất 04 05 2018 10:55
bởi Thành Mẫn
27 lượt xem
1 Trả lời compress
COM_KUNENA_TOPIC_STARTED_ON, 03 05 2018 03:45, bởi VânKiêuSa
Bài viết mới nhất 03 05 2018 05:05
bởi -TrườngGiang-
25 lượt xem
1 Trả lời file
COM_KUNENA_TOPIC_STARTED_ON, 28 04 2018 04:04, bởi ducanh078
Bài viết mới nhất 28 04 2018 04:15
bởi -TrườngGiang-
99 lượt xem
2 Trả lời file
COM_KUNENA_TOPIC_STARTED_ON, 17 03 2018 07:35, bởi Tịnh Viên
Bài viết mới nhất 15 04 2018 01:58
bởi banbe9x
50 lượt xem
1 Trả lời file
COM_KUNENA_TOPIC_STARTED_ON, 19 03 2018 14:01, bởi Đinh Diểm
Bài viết mới nhất 19 03 2018 22:37
bởi banbe6x
57 lượt xem
3 Trả lời exclamation-circle
COM_KUNENA_TOPIC_STARTED_ON, 17 11 2017 14:23, bởi Victoria
Bài viết mới nhất 16 03 2018 14:41
bởi banbe6x
197 lượt xem
1 Trả lời file
COM_KUNENA_TOPIC_STARTED_ON, 16 03 2018 09:09, bởi nguyenthy
Bài viết mới nhất 16 03 2018 10:32
bởi -TrườngGiang-
40 lượt xem
2 Trả lời file
COM_KUNENA_TOPIC_STARTED_ON, 09 03 2018 02:55, bởi Victoria
Bài viết mới nhất 10 03 2018 00:47
bởi VânKiêuSa
49 lượt xem
2 Trả lời heart
COM_KUNENA_TOPIC_STARTED_ON, 12 01 2018 05:37, bởi Victoria
Bài viết mới nhất 10 03 2018 00:34
bởi VânKiêuSa
114 lượt xem
1 Trả lời file
COM_KUNENA_TOPIC_STARTED_ON, 05 03 2018 03:14, bởi 0963854348
Bài viết mới nhất 06 03 2018 01:08
bởi banbe6x
141 lượt xem
0 Trả lời file
COM_KUNENA_TOPIC_STARTED_ON, 21 02 2018 03:53, bởi dungphan72
Bài viết mới nhất 21 02 2018 03:53
bởi dungphan72
46 lượt xem
0 Trả lời file
COM_KUNENA_TOPIC_STARTED_ON, 05 02 2018 15:08, bởi thongpc
Bài viết mới nhất 05 02 2018 15:08
bởi thongpc
37 lượt xem
1 Trả lời heart
COM_KUNENA_TOPIC_STARTED_ON, 21 01 2018 06:37, bởi thaithithungan
Bài viết mới nhất 22 01 2018 13:22
bởi My Darling
139 lượt xem
7 Trả lời file
COM_KUNENA_TOPIC_STARTED_ON, 04 11 2015 02:47, bởi diemmai
Bài viết mới nhất 22 01 2018 11:31
bởi banbe9x
1185 lượt xem
2 Trả lời file
COM_KUNENA_TOPIC_STARTED_ON, 01 06 2017 12:36, bởi My Darling
Bài viết mới nhất 22 01 2018 11:28
bởi banbe9x
404 lượt xem
2 Trả lời file
COM_KUNENA_TOPIC_STARTED_ON, 10 10 2017 10:17, bởi Dainghiadn
Bài viết mới nhất 22 01 2018 11:24
bởi banbe9x
143 lượt xem
2 Trả lời file
COM_KUNENA_TOPIC_STARTED_ON, 22 09 2017 11:16, bởi Dainghiadn
Bài viết mới nhất 22 01 2018 11:22
bởi banbe9x
181 lượt xem
0 Trả lời file
COM_KUNENA_TOPIC_STARTED_ON, 15 01 2018 07:36, bởi lanrung
Bài viết mới nhất 15 01 2018 07:36
bởi lanrung
138 lượt xem
6 Trả lời file
COM_KUNENA_TOPIC_STARTED_ON, 01 11 2017 08:15, bởi thienphuctv
Bài viết mới nhất 15 01 2018 04:27
bởi boystlighttvc88
232 lượt xem
3 Trả lời file
COM_KUNENA_TOPIC_STARTED_ON, 17 10 2017 06:06, bởi Trungkienbeo@gmail.com
Bài viết mới nhất 13 01 2018 17:10
bởi Thành Mẫn
114 lượt xem
3 Trả lời file
COM_KUNENA_TOPIC_STARTED_ON, 24 08 2017 16:30, bởi le phung
Bài viết mới nhất 07 01 2018 01:54
bởi minhsơn97
433 lượt xem
Thời gian tải trang: 0.518 giây
Powered by Kunena Forum