Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

×

Category Header

Những hoàn cảnh bất hạnh (ưu tiên những hoàn cảnh chưa được giới thiệu trên báo, đài) sẽ được bạn đưa lên ở thư mục này. Sau đó, những thành viên khác trực tiếp đi xác minh, đề xuất cách giúp đỡ. Người đi xác minh bắt buộc không phải là người giới thiệu hoàn cảnh, trừ một số trường hợp ngoại lệ được BQT đồng ý.
Người giới thiệu hoàn cảnh (hay chương trình) tuyệt đối không được tự ý để số tài khoản cá nhân trong bài giới thiệu để kêu gọi giúp đỡ chuyển tiền khi BQT chưa đồng ý.

Hoàn cảnh chờ xác minh

3 Trả lời file
Topic started, 23 11 2015 08:15, bởi kim bang
Bài viết mới nhất 28 01 2016 15:02
bởi phuclehuu
732 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 11 01 2016 11:48, bởi DucManh2015
Bài viết mới nhất 11 01 2016 11:48
bởi DucManh2015
615 lượt xem
2 Trả lời heart
Topic started, 11 10 2015 03:29, bởi ngoduyhung
Bài viết mới nhất 20 10 2015 16:06
bởi vầm
787 lượt xem
2 Trả lời file
Topic started, 05 10 2015 11:51, bởi vầm
Bài viết mới nhất 13 10 2015 02:01
bởi vầm
515 lượt xem
2 Trả lời file
Topic started, 03 10 2015 11:36, bởi vầm
Bài viết mới nhất 08 10 2015 09:58
bởi vầm
507 lượt xem
4 Trả lời exclamation-circle
Topic started, 30 06 2015 07:39, bởi FireWall
Bài viết mới nhất 28 09 2015 06:49
bởi be-buti
864 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 27 09 2015 15:09, bởi ruacon_xd
Bài viết mới nhất 27 09 2015 15:09
bởi ruacon_xd
525 lượt xem
10 Trả lời file
Topic started, 17 12 2014 01:38, bởi laohatien
Bài viết mới nhất 13 09 2015 22:59
bởi banbe6x
1590 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 12 09 2015 17:49, bởi ahadodc
Bài viết mới nhất 13 09 2015 05:20
bởi banbe6x
526 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 11 09 2015 11:43, bởi Quyen_omon
Bài viết mới nhất 11 09 2015 11:43
bởi Quyen_omon
596 lượt xem
7 Trả lời file
Topic started, 07 08 2015 05:45, bởi Giang sơn
Bài viết mới nhất 10 09 2015 12:07
bởi My Darling
1038 lượt xem
8 Trả lời file
Topic started, 01 07 2013 00:07, bởi start2404
Bài viết mới nhất 12 08 2015 23:12
bởi banbe6x
1722 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 27 10 2014 15:32, bởi Giang sơn
Bài viết mới nhất 12 08 2015 14:46
bởi kim bang
946 lượt xem
4 Trả lời file
Topic started, 02 02 2015 11:37, bởi letuantu
Bài viết mới nhất 12 08 2015 14:23
bởi kim bang
1499 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 19 07 2015 12:28, bởi thanhphong95
Bài viết mới nhất 19 07 2015 12:28
bởi thanhphong95
672 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 16 07 2015 06:20, bởi lamnhi
Bài viết mới nhất 17 07 2015 14:12
bởi lamnhi
683 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 30 12 2014 06:50, bởi Lê Chinh
Bài viết mới nhất 27 06 2015 16:21
bởi ruacon_xd
837 lượt xem
3 Trả lời file
Topic started, 24 03 2015 16:36, bởi thuvangmaydo
Bài viết mới nhất 27 06 2015 16:16
bởi ruacon_xd
750 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 21 01 2015 15:18, bởi ThaiDzuy
Bài viết mới nhất 27 06 2015 16:07
bởi ruacon_xd
1079 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 02 06 2015 02:34, bởi chichchoe
Bài viết mới nhất 16 06 2015 13:57
bởi ruacon_xd
988 lượt xem
3 Trả lời file
Topic started, 08 04 2015 16:13, bởi ThaiDzuy
Bài viết mới nhất 19 04 2015 15:26
bởi ThaiDzuy
839 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 12 04 2015 06:32, bởi Lê Nhi
Bài viết mới nhất 15 04 2015 02:45
bởi Lê Nhi
775 lượt xem
2 Trả lời file
Topic started, 14 04 2015 14:50, bởi whoadung
Bài viết mới nhất 14 04 2015 23:31
bởi PhúcÂmBuồn
852 lượt xem
4 Trả lời file
Topic started, 03 04 2015 04:08, bởi qdiso
Bài viết mới nhất 14 04 2015 07:22
bởi win1978
1316 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 20 03 2015 05:52, bởi banbethehe_9x
Bài viết mới nhất 27 03 2015 01:45
bởi carot_mt
675 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 10 03 2015 15:51, bởi ThaiDzuy
Bài viết mới nhất 13 03 2015 16:37
bởi qdiso
725 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 09 01 2015 00:45, bởi caycaudua45@yahoo.com.vn
Bài viết mới nhất 09 01 2015 00:45
bởi caycaudua45@yahoo.com.vn
932 lượt xem
2 Trả lời file
Topic started, 27 08 2014 13:30, bởi nâu nhí nhố
Bài viết mới nhất 02 01 2015 09:10
bởi xulanhphanlan
1296 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 27 10 2014 14:18, bởi NIHA
Bài viết mới nhất 02 01 2015 05:49
bởi phuclehuu
1089 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 25 12 2014 13:52, bởi My Darling
Bài viết mới nhất 29 12 2014 11:49
bởi bobbie.eternity
734 lượt xem
Thời gian tải trang: 0.438 giây
Powered by Kunena Forum