Nhân sinh quan

c10Nhân sinh quan
Chúng ta, tất cả - không trừ một ai, đều đang rảo bước trên con đường nối liền hai bến tử - sinh.

cats

Chúng ta, tất cả - không trừ một ai, đều đang rảo bước trên con đường nối liền hai bến tử - sinh.
Con đường xa vút ấy đi ngang qua bệnh tật, đói nghèo, đi ngang qua nhà tù, lửa đạn, đi ngang qua danh dự, vinh quang, đi ngang qua thấp hèn, tủi nhục.
Lữ khách trên con đường đó, có người dựa vào triết lý vạn sự tùy duyên, có người tôn sùng lý tưởng, có người đề cao chủ nghĩa cá nhân, có người noi gương tinh thần bác ái.
Ta tôn trọng tất cả lựa chọn và chân thành nghĩ rằng mọi người đều mong những điều tốt đẹp đến với nhau. Tuy nhiên, giữa mong muốn và thực hành có một khoảng cách lớn mà để vượt qua thì trước tiên là cần phải học.
Học ở Thầy, học ở Bạn, học ở trường và học ở nhà. Học để biết làm việc và nghỉ ngơi. Quan trọng hơn cả là học để có một Nhân Sinh Quan.
Triết lý tạo ra nhân sinh quan. Tiếc thay, gần đây hình như không ai dành nhiều thời gian cho môn Triết. Những vị Socrates, Platon, Aristotle, Khổng Tử, Lão Tử, Trang Tử, Francis Bacon, Spinoza, Kant… xa hút tầm mắt đối với nhiều người. Những nhà văn có tư tưởng triết gia như Lâm Ngữ Đường, Tolstoi hay Nguyễn Du cũng ít ai nghiên cứu, nên kiến thức nghèo nàn.
Vốn sống cũng là điều cần thiết. Muốn có vốn sống phong phú thì phải sống nhiều chứ không chỉ sống lâu. Sống nhiều là quan sát, lắng nghe, tìm tòi, tham gia, chia sẻ còn sống lâu chỉ là sinh sớm và chết muộn mà thôi.
Markxim Gorki nói: “Sức khỏe đủ dùng suốt đời”. Thấm nhuần tinh thần ấy ta cũng có thể nói thêm: “tiền bạc cũng đủ dùng suốt đời”, và đời không chỉ là một nỗi lo.
Hãy bắt đầu bằng một Nhân Sinh Quan…
HMHai