Nói về lương tri

1274264172034-dog_picsNói về lương tri
Lương tri là lẽ phải, là Common Sense. Có nhiều lương tri là biết nhiều lẽ phải. Xếp hàng thì có nhiều lương tri hơn chen lấn, nhường nhịn thì có nhiều lương tri hơn giành phần lợi, giúp người thì có nhiều lương tri hơn chỉ nghĩ đến bản thân mình.
1274264172034-dog_picsLương tri là lẽ phải, là Common Sense. Có nhiều lương tri là biết nhiều lẽ phải. Xếp hàng thì có nhiều lương tri hơn chen lấn, nhường nhịn thì có nhiều lương tri hơn giành phần lợi, giúp người thì có nhiều lương tri hơn chỉ nghĩ đến bản thân mình.

Sau khi chen lấn lại cảm thấy xấu hổ thì còn có lương tri, nếu nghĩ rằng như thế mới là khôn ngoan ở đời thì đó là vô liêm sỉ. Sau khi giành phần lợi cho mình rồi cảm thấy xấu hổ thì còn có lương tri, nghĩ rằng như thế mới là tài giỏi thì đó là vô liêm sỉ.

Xấu hổ là cảm giác “lẽ ra mình không nên như thế!”, lương tri giúp người ta biết đúng sai để cảm thấy xấu hổ. Chuyện không đáng xấu hổ mà cứ ngại cũng không đúng. Học ngoại ngữ mà không dám nói, không dám phát biểu thì làm sao giỏi được. Chuyện đáng xấu hổ như ăn chặn tiền của người khác mà lại cho rằng “như thế là bình thường thôi” thì đó chính là vô liêm sỉ.

Xã hội có nhiều lương tri thì con người được ngưỡng mộ và tôn trọng vì trí tuệ và tư cách, xã hội có ít lương tri thì con người được tôn trọng và ngưỡng mộ khi có nhiều tiền.

Lương tri giữ cho xã hội và con người được văn minh theo cách như thế.
Banron