Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Nơi cập nhật tin thu - chi, nhận, chuyển tiền - hàng - quà từ thành viên.

CHỦ ĐỀ: Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 20 02 2017 21:52 #96635

 • lathuvang
 • lathuvang's Ảnh đại diện
 • Offline
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3453
 • Số lần được cảm ơn: 448
 • Điểm khen ngợi: 17
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 23/01/17 :
- Chị Michele_du CMTX T01 : 1,000,000đ.
Ngày 26/01/17 :
- Chị Hiền CMTX T1,2,3/2017 : 600,000đ.
- Anh Đang Vinh Quang ủng hộ KTX : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Lá thu vàng không rơi
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 02 03 2017 14:40 #96751

 • lathuvang
 • lathuvang's Ảnh đại diện
 • Offline
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3453
 • Số lần được cảm ơn: 448
 • Điểm khen ngợi: 17
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 05/02/17 :
- Nhóm bạn Van, Trang, Tran, Hoa CMTX T02 : 2,600,000đ.
Ngày 17/02/17 :
- Anh(chị) Song Giang ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 21/02/17 :
- Chị Michele_du CMTX T02 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Lá thu vàng không rơi
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.
Những thành viên sau(s) đã Cảm ơn: banbe6x

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 28 03 2017 11:59 #97057

 • lathuvang
 • lathuvang's Ảnh đại diện
 • Offline
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3453
 • Số lần được cảm ơn: 448
 • Điểm khen ngợi: 17
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 03/3/17 :
- Đồng nghiệp USG TungShing CMTX T02 : 4,500,000đ.
- Đồng nghiệp USG TungShing CMTX T3 : 7,300,000đ.
Ngày 07/3/17 :
- Nhóm bạn Van, Trang, Hoa, Tran, Linh CMTX T3 : 2,600,000đ.
Ngày 20/3/17 :
- Chị Michele_du CMTX T3 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Lá thu vàng không rơi
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 04 04 2017 10:23 #97187

 • Hoa xương rồng
 • Hoa xương rồng's Ảnh đại diện
 • Offline
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 249
 • Số lần được cảm ơn: 95
 • Điểm khen ngợi: 7
03.04.2017
Chị Bùi Cẩm Giang ủng hộ: 8 triệu đồng
Cảm ơn sự ủng hộ của chị rất nhiều ạ.
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 18 04 2017 14:31 #97468

 • lathuvang
 • lathuvang's Ảnh đại diện
 • Offline
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3453
 • Số lần được cảm ơn: 448
 • Điểm khen ngợi: 17
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 03/4/17 :
- Đồng nghiệp USG CMTX T4 : 6,700,000đ.
Ngày 11/4/17 :
- Nhóm bạn Van, Trang, Hoa, Linh, Tran CMTX T4 : 2,600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Lá thu vàng không rơi
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 06 05 2017 11:31 #97686

 • lathuvang
 • lathuvang's Ảnh đại diện
 • Offline
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3453
 • Số lần được cảm ơn: 448
 • Điểm khen ngợi: 17
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 20/4/17 :
- Chị Michele_du CMTX T4 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của chị.
Lá thu vàng không rơi
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.
Những thành viên sau(s) đã Cảm ơn: banbe6x

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 29 05 2017 12:19 #97975

 • lathuvang
 • lathuvang's Ảnh đại diện
 • Offline
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3453
 • Số lần được cảm ơn: 448
 • Điểm khen ngợi: 17
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 10/5/17 :
- Đồng nghiệp USG CMTX T5 : 2,400,000đ.
Ngày 19/5/17 :
- Chị Michele_du CMTX T5 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Lá thu vàng không rơi
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.
Những thành viên sau(s) đã Cảm ơn: banbe6x

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 17 06 2017 13:50 #98358

 • lathuvang
 • lathuvang's Ảnh đại diện
 • Offline
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3453
 • Số lần được cảm ơn: 448
 • Điểm khen ngợi: 17
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 02/6/17 :
- Nhóm bạn Van, Trang, Hoa, Linh, Tran CMTX T6 : 2,600,000đ.
- Đồng nghiệp USG CMTX T6 : 3,600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Lá thu vàng không rơi
Lần sửa cuối: 17 06 2017 13:53 bởi lathuvang.
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 06 07 2017 22:09 #98692

 • lathuvang
 • lathuvang's Ảnh đại diện
 • Offline
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3453
 • Số lần được cảm ơn: 448
 • Điểm khen ngợi: 17
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 19/6/17 :
- Chị Michele_du CMTX T6 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của chị.
Lá thu vàng không rơi
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.
Những thành viên sau(s) đã Cảm ơn: maitramtg

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 13 07 2017 11:03 #98886

 • lathuvang
 • lathuvang's Ảnh đại diện
 • Offline
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3453
 • Số lần được cảm ơn: 448
 • Điểm khen ngợi: 17
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 05/7/17 :
- Đồng nghiệp USG CMTX T7 : 5,800,000đ.
- Em Voi Coi ủng hộ KTX : 350,000đ.
Ngày 07/7/17 :
- Anh Dang Vinh Quang ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 08/7/17 :
- Chị Nguyễn Thị Thu Huệ CMTX T7---> T12/2017 : 1,200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Lá thu vàng không rơi
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 27 07 2017 07:25 #99208

 • lathuvang
 • lathuvang's Ảnh đại diện
 • Offline
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3453
 • Số lần được cảm ơn: 448
 • Điểm khen ngợi: 17
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 19/7/17 :
- Chị Michele_du CMTX T7 : 1,000,000đ.
Ngày 24/7/17:
- Chị Do Hien CMTX T7,8,9/2017 : 600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.
Lá thu vàng không rơi
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 02 08 2017 18:05 #99377

 • lathuvang
 • lathuvang's Ảnh đại diện
 • Offline
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3453
 • Số lần được cảm ơn: 448
 • Điểm khen ngợi: 17
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 31/7/17 :
- Anh Dang Vinh Quang ủng hộ KTX : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn.
Lá thu vàng không rơi
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.
Những thành viên sau(s) đã Cảm ơn: NoiKetYeuthuong07

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 10 08 2017 15:23 #99521

 • lathuvang
 • lathuvang's Ảnh đại diện
 • Offline
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3453
 • Số lần được cảm ơn: 448
 • Điểm khen ngợi: 17
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Đăk Lăk :
Ngày 02/8/17:
- Anh Phạm Ngọc Vũ Cty Đất Phố Nha trang ủng hộ KTX : 5,000,000đ.
Ngày 03/8/17:
- Đồng nghiệp USG CMTX T8 : 5,600,000đ.
Ngày 08/8/17:
- Nhóm bạn Van,Trang,Hoa,Linh CMTX T8 : 2,600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Lá thu vàng không rơi
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 01 09 2017 16:21 #99990

 • lathuvang
 • lathuvang's Ảnh đại diện
 • Offline
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3453
 • Số lần được cảm ơn: 448
 • Điểm khen ngợi: 17
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 23/8/17 :
- Anh Dang Vinh Quang ủng hộ KTX : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn.
Lá thu vàng không rơi
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.
Những thành viên sau(s) đã Cảm ơn: Sẻ Chia

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 09 09 2017 14:10 #100191

 • lathuvang
 • lathuvang's Ảnh đại diện
 • Offline
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3453
 • Số lần được cảm ơn: 448
 • Điểm khen ngợi: 17
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Đăk Lăk :
Ngày 01/9/17:
- Đồng nghiệp TS CMTX T9 : 4,300,000đ.
Ngày 06/9/17:
- Nhóm bạn Van,Trang,Hoa,Linh CMTX T9 : 2,600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Lá thu vàng không rơi
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.
Những thành viên sau(s) đã Cảm ơn: Sẻ Chia
Moderators: Sẻ Chia
Powered by Kunena Forum