Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Nơi cập nhật tin thu - chi, nhận, chuyển tiền - hàng - quà từ thành viên.

CHỦ ĐỀ: CƠM BV QUẢNG NAM - CẬP NHẬT ỦNG HỘ - 2017

CƠM BV QUẢNG NAM - CẬP NHẬT ỦNG HỘ - 2017 26 05 2017 10:15 #97913

 • linhthuc
 • linhthuc's Ảnh đại diện
 • Offline
 • BAN QUẢN TRỊ
 • Tổng số bài viết: 321
 • Số lần được cảm ơn: 24
 • Điểm khen ngợi: 0
Qũy đã nhận ủng hộ:
Tháng 01/2017:
I. BV Lao Tam Kỳ
1. Ngày 04/01: Lathuvang chuyển giúp (GD: 20161207732800): 200.000đ
2. Ngày 17/01:Lathuvang chuyển giúp (GD:VNMB20170117691262): 200.000đ
3. Ngày 17/01: Meocon chuyển từ T4-12/2016: 5.400.000đ
4. Ngày 23/01:Lathuvang chuyển giúp g/đ anh Kỳ- Bình Chánh: 500.000đ

Tháng 02/2017
I. BV Lao Tam Kỳ:
1. Ngày 20/02: Lathuvang chuyển giúp Võ Thị Ngọc Thúy và MTQ dấu tên: 2.200.000đ

Tháng 3/2017
I. BV Lao Tam Kỳ:
1. Ngày 07/3: Lathuvang chuyển giúp (GD: VNMB20170303564516) :200.000đ
2. Ngày 08/3: Yu CMTX T1,2,3: 1.500.000đ
3. Ngày 29/3: Vietthuong ủng hộ: 1.000.000đ
II. BV Duy Xuyên:
1. Ngày 08/3: Yu CMTX T1,2,3: 1.500.000đ

Tháng 4/2017
I. BV Lao Tam Kỳ:
1. Ngày 29/4:Vietthuong ủng hộ: 1.000.000đ

Tháng 5/2017:
I. BV Lao Tam Kỳ
1. Ngày 15/5: Violet chuyển từ T1-6: 1.800.000đ

Trân trọng cảm ơn.
Lần sửa cuối: 10 06 2017 16:21 bởi linhthuc.
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.

CƠM BV QUẢNG NAM - CẬP NHẬT ỦNG HỘ - 2017 29 05 2017 12:49 #97981

 • lathuvang
 • lathuvang's Ảnh đại diện
 • Offline
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3563
 • Số lần được cảm ơn: 602
 • Điểm khen ngợi: 19
Lathuvang vừa chuyển TK Linhthuc ủng hộ cơm Tam Kỳ của :
Ngày 09/4/2017 :
- Chị Phan Thị Thùy Dương (TPHCM) ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 15/4/17 :
- Anh Tran Ngoc Minh Hung CMTX T4 : 200,000đ.
Xin cảm ơn.
Lá thu vàng không rơi
Lần sửa cuối: 24 10 2017 11:33 bởi lathuvang.
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.
Những thành viên sau(s) đã Cảm ơn: banbe6x

CƠM BV QUẢNG NAM - CẬP NHẬT ỦNG HỘ - 2017 10 06 2017 16:27 #98214

 • linhthuc
 • linhthuc's Ảnh đại diện
 • Offline
 • BAN QUẢN TRỊ
 • Tổng số bài viết: 321
 • Số lần được cảm ơn: 24
 • Điểm khen ngợi: 0
Qũy đã nhận:
Ủng hộ BV Tam Kỳ:
1. Ngày 29/5: Lathuvang chuyển giúp(Thuy Duong, Minh Hung): 700.000đ
2. Ngày 31/5: Lathuvang chuyển giúp (Minh hùng): 200.000đ
3. Meocon CMTX(T1-6/2017): 3.600.000đ
Trân trọng cảm ơn các bạn.
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.
Những thành viên sau(s) đã Cảm ơn: banbe6x

CƠM BV QUẢNG NAM - CẬP NHẬT ỦNG HỘ - 2017 10 08 2017 17:19 #99525

 • linhthuc
 • linhthuc's Ảnh đại diện
 • Offline
 • BAN QUẢN TRỊ
 • Tổng số bài viết: 321
 • Số lần được cảm ơn: 24
 • Điểm khen ngợi: 0
Qũy đã nhận:
Ủng hộ BV Tam Kỳ:
1. Ngày 29/6: Viethuong ủng hộ : 1.000.000đ
2. Ngày 04/8: Yu CMTX (Từ t4-8/2017): 2.500.000đ
Ủng hộ BV Duy Xuyên:
Ngày 04/8: Yu CMTX (Từ t4-8/2017): 2.500.000đ
Cảm ơn các bạn.
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.
Những thành viên sau(s) đã Cảm ơn: banbe6x

CƠM BV QUẢNG NAM - CẬP NHẬT ỦNG HỘ - 2017 30 08 2017 15:26 #99911

 • linhthuc
 • linhthuc's Ảnh đại diện
 • Offline
 • BAN QUẢN TRỊ
 • Tổng số bài viết: 321
 • Số lần được cảm ơn: 24
 • Điểm khen ngợi: 0
Qúy đã nhận từ Meocon (Thocon trung chuyển)
CMTX BV Tam Kỳ (Từ tháng 7-12/2017) : 3.600.000đ
Căm ơn bạn
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.
Những thành viên sau(s) đã Cảm ơn: lengocqs

CƠM BV QUẢNG NAM - CẬP NHẬT ỦNG HỘ - 2017 13 09 2017 11:46 #100267

 • lathuvang
 • lathuvang's Ảnh đại diện
 • Offline
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3563
 • Số lần được cảm ơn: 602
 • Điểm khen ngợi: 19
Lathuvang vừa chuyển TK Linhthuc ủng hộ cơm Tam Kỳ :
Ngày 06/9/2017 :
- Chị Hồng Hải (P6-Q8- TPHCM) : 3,000,000đ.
Xin cảm ơn.
Lá thu vàng không rơi
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.
Những thành viên sau(s) đã Cảm ơn: banbe6x, lengocqs

CƠM BV QUẢNG NAM - CẬP NHẬT ỦNG HỘ - 2017 07 10 2017 10:48 #100671

 • linhthuc
 • linhthuc's Ảnh đại diện
 • Offline
 • BAN QUẢN TRỊ
 • Tổng số bài viết: 321
 • Số lần được cảm ơn: 24
 • Điểm khen ngợi: 0
Qũy đã nhận:
Ủng hộ BV Tam Kỳ:
1. Ngày 4/10: Viethuong ủng hộ : 1.800.000đ
2. Ngày 02/10: Yu CMTX (9+10/2017): 1.000.000đ
3. Chị Hồng Hải ủng hộ: 3.000.000đ
4. Vietthuong CMTX: 1.000.000đ
Ủng hộ BV Duy Xuyên:
Ngày 02/10: Yu CMTX (9+10/2017): 1.000.000đ
Cảm ơn các bạn.
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.
Những thành viên sau(s) đã Cảm ơn: banbe6x

CƠM BV QUẢNG NAM - CẬP NHẬT ỦNG HỘ - 2017 24 10 2017 11:31 #101127

 • lathuvang
 • lathuvang's Ảnh đại diện
 • Offline
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3563
 • Số lần được cảm ơn: 602
 • Điểm khen ngợi: 19
Lathuvang vừa chuyển TK Linhthuc ủng hộ cơm Tam Kỳ của :
Ngày 21/10/2017 :
- Anh Từ Văn Sơn (Q10 - TPHCM) ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
Ngày 22/10/17 :
- Bác Bạch Hồng Thành (Q6 - TPHCM): 1,000,000đ.
Xin cảm ơn.
Lá thu vàng không rơi
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.
Những thành viên sau(s) đã Cảm ơn: banbe6x

CƠM BV QUẢNG NAM - CẬP NHẬT ỦNG HỘ - 2017 25 10 2017 09:29 #101140

 • linhthuc
 • linhthuc's Ảnh đại diện
 • Offline
 • BAN QUẢN TRỊ
 • Tổng số bài viết: 321
 • Số lần được cảm ơn: 24
 • Điểm khen ngợi: 0
Qũy đã nhận được
Anh Từ Văn Sơn (Q10 - TPHCM) ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
và Bác Bạch Hồng Thành (Q6 - TPHCM): 1,000,000đ.
từ lathuvang chuyển
Trân trọng cảm ơn.
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.
Những thành viên sau(s) đã Cảm ơn: banbe6x

CƠM BV QUẢNG NAM - CẬP NHẬT ỦNG HỘ - 2017 30 10 2017 14:54 #101236

 • linhthuc
 • linhthuc's Ảnh đại diện
 • Offline
 • BAN QUẢN TRỊ
 • Tổng số bài viết: 321
 • Số lần được cảm ơn: 24
 • Điểm khen ngợi: 0
Qũy đã nhận được 1.000.000đ ủng hộ BV Lao Tam kỳ từ Viethuong.
Cảm ơn bạn.
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.
Những thành viên sau(s) đã Cảm ơn: banbe6x
Moderators: Sẻ Chia
Powered by Kunena Forum