Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

Tiêu đề Chuyên mục

Khi xác minh xong, dựa trên cơ sở những góp ý của các thành viên xác minh, tổ Điều phối sẽ xem xét để đưa ra quyết định.
Nếu hoàn cảnh đó chưa cần giúp đỡ, Ban Quản Trị hoặc Điều Phối Viên sẽ chuyển qua mục con “CHƯA CẦN giúp đỡ” (bên trong mục "Hoàn cảnh đã xác minh").
Hoàn cảnh sẽ vẫn được theo dõi và chuyển sang mục cha “Hoàn cảnh đã xác minh” nếu cần.

Các chủ đề trong chuyên mục: Chưa Cần Giúp Đỡ

4 Trả lời emo
Thời điểm tạo 30 03 2017 14:21 bởi chichchoe
441 lượt xem
4 Trả lời emo
Thời điểm tạo 07 08 2014 09:19 bởi vandang77
190 lượt xem
6 Trả lời emo 2150 lượt xem
7 Trả lời emo
Thời điểm tạo 07 12 2015 17:14 bởi leah2011
301 lượt xem
10 Trả lời emo
Thời điểm tạo 10 11 2013 08:59 bởi y tinh
246 lượt xem
 
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 19 05 2014 20:52 bởi conkhidotkhung
940 lượt xem
1 Trả lời emo 188 lượt xem
6 Trả lời emo 437 lượt xem
9 Trả lời emo
Thời điểm tạo 08 03 2016 16:53 bởi Xelan90
900 lượt xem
8 Trả lời emo
Thời điểm tạo 04 04 2012 20:10 bởi lamnhi
1465 lượt xem
6 Trả lời emo
Thời điểm tạo 02 05 2012 22:45 bởi lhthy
988 lượt xem
1 Trả lời emo 813 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 12 05 2012 23:07 bởi lhthy
954 lượt xem
4 Trả lời emo 1382 lượt xem
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 08 04 2012 23:16 bởi lhthy
965 lượt xem
5 Trả lời emo
Thời điểm tạo 23 08 2012 23:15 bởi XuLanhTinhNong2
1108 lượt xem
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 30 09 2013 18:11 bởi tranthanh
1046 lượt xem
10 Trả lời emo
Thời điểm tạo 26 07 2013 10:16 bởi kimahin
2058 lượt xem
6 Trả lời emo 1195 lượt xem
2 Trả lời emo 1198 lượt xem
5 Trả lời emo
Thời điểm tạo 07 05 2012 20:02 bởi vu1191
1231 lượt xem
4 Trả lời emo 1284 lượt xem
4 Trả lời emo
Thời điểm tạo 28 07 2014 10:08 bởi lengocqs
986 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 22 11 2014 20:20 bởi truonghylan
845 lượt xem
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 10 02 2015 14:54 bởi DTam
2752 lượt xem
6 Trả lời emo
Thời điểm tạo 11 01 2015 13:59 bởi loanngyen1202
1386 lượt xem
7 Trả lời emo
Thời điểm tạo 06 04 2015 11:31 bởi ThaiDzuy
1171 lượt xem
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 05 08 2016 16:05 bởi levandinh
467 lượt xem
6 Trả lời emo
Thời điểm tạo 10 10 2016 16:40 bởi Tất Thành
644 lượt xem
4 Trả lời emo
Thời điểm tạo 22 08 2012 13:43 bởi Duonganopen
221 lượt xem
Moderators: Sẻ Chia
Powered by Kunena Forum