Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

Tiêu đề Chuyên mục

Khi xác minh xong, dựa trên cơ sở những góp ý của các thành viên xác minh, tổ Điều phối sẽ xem xét để đưa ra quyết định.
Nếu hoàn cảnh đó chưa cần giúp đỡ, Ban Quản Trị hoặc Điều Phối Viên sẽ chuyển qua mục con “CHƯA CẦN giúp đỡ” (bên trong mục "Hoàn cảnh đã xác minh").
Hoàn cảnh sẽ vẫn được theo dõi và chuyển sang mục cha “Hoàn cảnh đã xác minh” nếu cần.

Các chủ đề trong chuyên mục: Chưa Cần Giúp Đỡ

4 Trả lời emo
Thời điểm tạo 30 03 2017 14:21 bởi chichchoe
539 lượt xem
4 Trả lời emo
Thời điểm tạo 07 08 2014 09:19 bởi vandang77
239 lượt xem
6 Trả lời emo
Thời điểm tạo 10 12 2012 10:45 bởi chutamkiabangbachutai
 • Trang:
 • 1
 • 2
2225 lượt xem
7 Trả lời emo
Thời điểm tạo 07 12 2015 17:14 bởi leah2011
 • Trang:
 • 1
 • 2
420 lượt xem
10 Trả lời emo
Thời điểm tạo 10 11 2013 08:59 bởi y tinh
 • Trang:
 • 1
 • 2
320 lượt xem
 
15 Trả lời emo 2063 lượt xem
12 Trả lời emo
Thời điểm tạo 14 12 2017 09:24 bởi Thành Mẫn
117 lượt xem
4 Trả lời emo
Thời điểm tạo 19 12 2017 23:00 bởi Alexander
128 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 09 11 2017 09:35 bởi Dainghiadn
105 lượt xem
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 19 05 2014 20:52 bởi conkhidotkhung
1002 lượt xem
1 Trả lời emo 288 lượt xem
6 Trả lời emo 575 lượt xem
9 Trả lời emo
Thời điểm tạo 08 03 2016 16:53 bởi Xelan90
 • Trang:
 • 1
 • 2
974 lượt xem
8 Trả lời emo
Thời điểm tạo 04 04 2012 20:10 bởi lamnhi
 • Trang:
 • 1
 • 2
1556 lượt xem
6 Trả lời emo
Thời điểm tạo 02 05 2012 22:45 bởi lhthy
 • Trang:
 • 1
 • 2
1069 lượt xem
1 Trả lời emo 864 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 12 05 2012 23:07 bởi lhthy
1005 lượt xem
4 Trả lời emo 1428 lượt xem
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 08 04 2012 23:16 bởi lhthy
1028 lượt xem
5 Trả lời emo
Thời điểm tạo 23 08 2012 23:15 bởi XuLanhTinhNong2
1159 lượt xem
Moderators: Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.493 giây
Powered by Kunena Forum