Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Thống kê các khoản giúp đỡ và hoàn cảnh được cưu mang.

CHỦ ĐỀ: Quán cơm 2k Cần Thơ - Báo cáo quỹ - 2017

Quán cơm 2k Cần Thơ - Báo cáo quỹ - 2017 07 03 2017 15:47 #96818

 • Nganbinh
 • Nganbinh's Ảnh đại diện
 • Offline
 • Thành viên
 • Tổng số bài viết: 31
 • Số lần được cảm ơn: 44
 • Điểm khen ngợi: 1
Bình gửi cả nhà Báo cáo Quỹ Quán cơm Cần Thơ T1.2017


Tập tin đính kèm:

Tên tập tin: QUYQUANCOM...2017.pdf
Dung lượng tập tin:221 KB
Lần sửa cuối: 29 03 2017 17:31 bởi Nganbinh.
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.
Những thành viên sau(s) đã Cảm ơn: loanngyen1202, Còi Lăng

Quán cơm 2k Cần Thơ - Báo cáo quỹ - 2017 17 03 2017 14:49 #96937

 • Nganbinh
 • Nganbinh's Ảnh đại diện
 • Offline
 • Thành viên
 • Tổng số bài viết: 31
 • Số lần được cảm ơn: 44
 • Điểm khen ngợi: 1
Bình gửi cả nhà Báo cáo Quỹ Quán Cơm Cần Thơ T2.2017


Tập tin đính kèm:

Tên tập tin: QUYQUANCOM...2017.pdf
Dung lượng tập tin:797 KB
Lần sửa cuối: 29 03 2017 17:35 bởi Nganbinh.
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.
Những thành viên sau(s) đã Cảm ơn: loanngyen1202, Còi Lăng

Quán cơm 2k Cần Thơ - Báo cáo quỹ - 2017 27 04 2017 14:24 #97573

 • Nganbinh
 • Nganbinh's Ảnh đại diện
 • Offline
 • Thành viên
 • Tổng số bài viết: 31
 • Số lần được cảm ơn: 44
 • Điểm khen ngợi: 1
Chào cả nhà!
Bình gửi cả nhà Báo Cáo Quỹ Quán Cơm Cần Thơ Tháng 3.2017

Tập tin đính kèm:

Tên tập tin: BCQUYQUANC...2017.pdf
Dung lượng tập tin:537 KB
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.
Những thành viên sau(s) đã Cảm ơn: banbe6x, -TrườngGiang-, Còi Lăng

Quán cơm 2k Cần Thơ - Báo cáo quỹ - 2017 11 05 2017 22:54 #97785

 • Nganbinh
 • Nganbinh's Ảnh đại diện
 • Offline
 • Thành viên
 • Tổng số bài viết: 31
 • Số lần được cảm ơn: 44
 • Điểm khen ngợi: 1
Chào cả nhà!
Bình gửi cả nhà Báo cáo Quỹ Quán cơm Cần Thơ T4.2017

Tập tin đính kèm:

Tên tập tin: BCQUYQUANC...2017.pdf
Dung lượng tập tin:223 KB
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.
Những thành viên sau(s) đã Cảm ơn: banbe6x, Còi Lăng, ChiaSeBuonVui

Quán cơm 2k Cần Thơ - Báo cáo quỹ - 2017 18 06 2017 13:49 #98375

 • Nganbinh
 • Nganbinh's Ảnh đại diện
 • Offline
 • Thành viên
 • Tổng số bài viết: 31
 • Số lần được cảm ơn: 44
 • Điểm khen ngợi: 1
Chào cả nhà!
Bình gửi cả nhà Báo cáo Quỹ Quán cơm Cần Thơ T5.2017

Tập tin đính kèm:

Tên tập tin: BCQUYQUANC...2017.pdf
Dung lượng tập tin:600 KB
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.
Những thành viên sau(s) đã Cảm ơn: banbe6x, Còi Lăng

Quán cơm 2k Cần Thơ - Báo cáo quỹ - 2017 07 07 2017 00:19 #98711

 • Nganbinh
 • Nganbinh's Ảnh đại diện
 • Offline
 • Thành viên
 • Tổng số bài viết: 31
 • Số lần được cảm ơn: 44
 • Điểm khen ngợi: 1
Chào cả nhà!
Ngân Bình gửi cả nhà Báo cáo Quỹ Quán Cơm Cần Thơ T6.2017

Tập tin đính kèm:

Tên tập tin: BCQUYQUANC...2017.pdf
Dung lượng tập tin:230 KB
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.
Những thành viên sau(s) đã Cảm ơn: ChiaSeBuonVui

Quán cơm 2k Cần Thơ - Báo cáo quỹ - 2017 11 08 2017 08:58 #99554

 • Nganbinh
 • Nganbinh's Ảnh đại diện
 • Offline
 • Thành viên
 • Tổng số bài viết: 31
 • Số lần được cảm ơn: 44
 • Điểm khen ngợi: 1
Chào cả nhà iu quý!
Bình gửi cả nhà Báo cáo Quỹ Quán cơm Cần Thơ T7.2017

Tập tin đính kèm:

Tên tập tin: BCQUYQUANC...2017.pdf
Dung lượng tập tin:250 KB
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.
Những thành viên sau(s) đã Cảm ơn: YeuThuong

Quán cơm 2k Cần Thơ - Báo cáo quỹ - 2017 06 09 2017 19:58 #100081

 • Nganbinh
 • Nganbinh's Ảnh đại diện
 • Offline
 • Thành viên
 • Tổng số bài viết: 31
 • Số lần được cảm ơn: 44
 • Điểm khen ngợi: 1
Chào cả nhà!
Bình gửi cả nhà Báo cáo Quỹ Quán Cơm Cần Thơ T8.2017

Tập tin đính kèm:

Tên tập tin: BCQUYQUANC...2017.pdf
Dung lượng tập tin:584 KB
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.
Những thành viên sau(s) đã Cảm ơn: banbe6x, YeuThuong

Quán cơm 2k Cần Thơ - Báo cáo quỹ - 2017 06 10 2017 23:12 #100670

 • Nganbinh
 • Nganbinh's Ảnh đại diện
 • Offline
 • Thành viên
 • Tổng số bài viết: 31
 • Số lần được cảm ơn: 44
 • Điểm khen ngợi: 1
Chào cả nhà!
Bình gửi cả nhà Báo cáo quỹ Quán Cơm Cần Thơ T9.2017

Tập tin đính kèm:

Tên tập tin: BCQUYQUANC...2017.pdf
Dung lượng tập tin:231 KB
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.
Những thành viên sau(s) đã Cảm ơn: YeuThuong

Quán cơm 2k Cần Thơ - Báo cáo quỹ - 2017 07 11 2017 08:51 #101401

 • Nganbinh
 • Nganbinh's Ảnh đại diện
 • Offline
 • Thành viên
 • Tổng số bài viết: 31
 • Số lần được cảm ơn: 44
 • Điểm khen ngợi: 1
Chào cả nhà!
Bình gửi cả nhà Báo cáo Quỹ Quán Cơm Cần Thơ T10.2017

Tập tin đính kèm:

Tên tập tin: BCQUYQUANC...2017.pdf
Dung lượng tập tin:236 KB
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.
Những thành viên sau(s) đã Cảm ơn: banbe6x, YeuThuong

Quán cơm 2k Cần Thơ - Báo cáo quỹ - 2017 07 12 2017 17:57 #102040

 • Nganbinh
 • Nganbinh's Ảnh đại diện
 • Offline
 • Thành viên
 • Tổng số bài viết: 31
 • Số lần được cảm ơn: 44
 • Điểm khen ngợi: 1
Chào cả nhà!
Bình gửi cả nhà Báo cáo Quỹ quán cơm Cần Thơ T11.2107

Tập tin đính kèm:

Tên tập tin: BCQUYQUANC...2017.pdf
Dung lượng tập tin:232 KB
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.
Những thành viên sau(s) đã Cảm ơn: banbe6x, Sẻ Chia

Quán cơm 2k Cần Thơ - Báo cáo quỹ - 2017 16 01 2018 21:23 #102913

 • Nganbinh
 • Nganbinh's Ảnh đại diện
 • Offline
 • Thành viên
 • Tổng số bài viết: 31
 • Số lần được cảm ơn: 44
 • Điểm khen ngợi: 1
Chào cả nhà!
Bình gửi cả nhà Báo cáo quỹ Quán cơm Cần Thơ T12.2017

Tập tin đính kèm:

Tên tập tin: BCQUYQUANC...2017.pdf
Dung lượng tập tin:248 KB
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.
Những thành viên sau(s) đã Cảm ơn: banbe6x
Moderators: Sẻ Chia
Powered by Kunena Forum