Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Thống kê các khoản giúp đỡ và hoàn cảnh được cưu mang.

CHỦ ĐỀ: CHÁO HÀ TĨNH - BÁO CÁO THU CHI NĂM 2017

CHÁO HÀ TĨNH - BÁO CÁO THU CHI NĂM 2017 29 04 2017 22:41 #97613

 • Kiều Oanh Nguyễn
 • Kiều Oanh Nguyễn's Ảnh đại diện
 • Online
 • Thành viên
 • Kiều Oanh
 • Tổng số bài viết: 115
 • Số lần được cảm ơn: 162
 • Điểm khen ngợi: 3
Chào cả nhà
Em xin cập nhật thu chi nồi cháo tháng 01,02,03/2017

Không tìm thấy tập tin đính kèm BOCOTHUCHINC2017.xlsx

Oăn xinh gái
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.

CHÁO HÀ TĨNH - BÁO CÁO THU CHI NĂM 2017 06 05 2017 12:01 #97688

 • Kiều Oanh Nguyễn
 • Kiều Oanh Nguyễn's Ảnh đại diện
 • Online
 • Thành viên
 • Kiều Oanh
 • Tổng số bài viết: 115
 • Số lần được cảm ơn: 162
 • Điểm khen ngợi: 3
Gửi cả nhà bản báo cáo thu chi nồi cháo Hà Tĩnh tháng 04/2017

Tập tin đính kèm:

Tên tập tin: BCAOT4.xlsx
Dung lượng tập tin:12 KB
Oăn xinh gái
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.
Những thành viên sau(s) đã Cảm ơn: banbe6x

CHÁO HÀ TĨNH - BÁO CÁO THU CHI NĂM 2017 08 09 2017 11:02 #100122

 • Kiều Oanh Nguyễn
 • Kiều Oanh Nguyễn's Ảnh đại diện
 • Online
 • Thành viên
 • Kiều Oanh
 • Tổng số bài viết: 115
 • Số lần được cảm ơn: 162
 • Điểm khen ngợi: 3
Gửi cả nhà báo cáo thu chi nồi cháo Hà Tĩnh T5-2017
Đính kèm:
Oăn xinh gái
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.

CHÁO HÀ TĨNH - BÁO CÁO THU CHI NĂM 2017 08 09 2017 11:03 #100123

 • Kiều Oanh Nguyễn
 • Kiều Oanh Nguyễn's Ảnh đại diện
 • Online
 • Thành viên
 • Kiều Oanh
 • Tổng số bài viết: 115
 • Số lần được cảm ơn: 162
 • Điểm khen ngợi: 3
Gửi cả nhà báo cáo thu chi nồi cháo Hà Tĩnh T6-2017
Đính kèm:
Oăn xinh gái
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.

CHÁO HÀ TĨNH - BÁO CÁO THU CHI NĂM 2017 08 09 2017 11:04 #100124

 • Kiều Oanh Nguyễn
 • Kiều Oanh Nguyễn's Ảnh đại diện
 • Online
 • Thành viên
 • Kiều Oanh
 • Tổng số bài viết: 115
 • Số lần được cảm ơn: 162
 • Điểm khen ngợi: 3
Gửi cả nhà báo cáo thu chi nồi cháo Hà Tĩnh T7-2017
Đính kèm:
Oăn xinh gái
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.

CHÁO HÀ TĨNH - BÁO CÁO THU CHI NĂM 2017 08 09 2017 11:05 #100125

 • Kiều Oanh Nguyễn
 • Kiều Oanh Nguyễn's Ảnh đại diện
 • Online
 • Thành viên
 • Kiều Oanh
 • Tổng số bài viết: 115
 • Số lần được cảm ơn: 162
 • Điểm khen ngợi: 3
Gửi cả nhà báo cáo thu chi nồi cháo Hà Tĩnh T8-2017
Đính kèm:
Oăn xinh gái
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.
Những thành viên sau(s) đã Cảm ơn: banbe6x

CHÁO HÀ TĨNH - BÁO CÁO THU CHI NĂM 2017 09 11 2017 14:45 #101456

 • Kiều Oanh Nguyễn
 • Kiều Oanh Nguyễn's Ảnh đại diện
 • Online
 • Thành viên
 • Kiều Oanh
 • Tổng số bài viết: 115
 • Số lần được cảm ơn: 162
 • Điểm khen ngợi: 3
Hi cả nhà! Gửi cả nhà bản cáo thu chi nồi cháo Hà Tĩnh tháng 9,10/2017 ạ

Tập tin đính kèm:

Tên tập tin: BáocáoT9-2017.xlsx
Dung lượng tập tin:12 KB


Tập tin đính kèm:

Tên tập tin: BáocáoT10-2017.xlsx
Dung lượng tập tin:12 KB
Oăn xinh gái
Không cho phép Khách viếng thăm viết bài.
Những thành viên sau(s) đã Cảm ơn: banbe6x, YeuThuong
Moderators: Sẻ Chia
Powered by Kunena Forum