Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

Tiêu đề Chuyên mục

Khi xác minh xong, dựa trên cơ sở những góp ý của các thành viên xác minh, tổ Điều phối sẽ xem xét để đưa ra quyết định.
Nếu hoàn cảnh đó chưa cần giúp đỡ, Ban Quản Trị hoặc Điều Phối Viên sẽ chuyển qua mục con “CHƯA CẦN giúp đỡ” (bên trong mục "Hoàn cảnh đã xác minh").
Hoàn cảnh sẽ vẫn được theo dõi và chuyển sang mục cha “Hoàn cảnh đã xác minh” nếu cần.

Chủ đề con: CHƯA CẦN giúp đỡ

4 Trả lời emo
Thời điểm tạo 30 03 2017 14:21 bởi chichchoe
284 lượt xem
4 Trả lời emo
Thời điểm tạo 07 08 2014 09:19 bởi vandang77
57 lượt xem
6 Trả lời emo
Thời điểm tạo 10 12 2012 10:45 bởi chutamkiabangbachutai
 • Trang:
 • 1
 • 2
1979 lượt xem
7 Trả lời emo
Thời điểm tạo 07 12 2015 17:14 bởi leah2011
 • Trang:
 • 1
 • 2
64 lượt xem
10 Trả lời emo
Thời điểm tạo 10 11 2013 08:59 bởi y tinh
 • Trang:
 • 1
 • 2
66 lượt xem
 
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 30 09 2013 18:11 bởi tranthanh
922 lượt xem
10 Trả lời emo
Thời điểm tạo 26 07 2013 10:16 bởi kimahin
 • Trang:
 • 1
 • 2
1883 lượt xem
6 Trả lời emo
Thời điểm tạo 19 12 2013 21:59 bởi y tinh
 • Trang:
 • 1
 • 2
1022 lượt xem
2 Trả lời emo 1086 lượt xem
5 Trả lời emo 1118 lượt xem
4 Trả lời emo 1186 lượt xem
4 Trả lời emo
Thời điểm tạo 28 07 2014 10:08 bởi lengocqs
874 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 22 11 2014 20:20 bởi truonghylan
753 lượt xem
6 Trả lời emo
Thời điểm tạo 11 01 2015 13:59 bởi loanngyen1202
 • Trang:
 • 1
 • 2
1249 lượt xem
7 Trả lời emo
Thời điểm tạo 06 04 2015 11:31 bởi ThaiDzuy
 • Trang:
 • 1
 • 2
1048 lượt xem
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 05 08 2016 16:05 bởi levandinh
351 lượt xem
6 Trả lời emo
Thời điểm tạo 10 10 2016 16:40 bởi Tất Thành
 • Trang:
 • 1
 • 2
502 lượt xem
5 Trả lời emo
Thời điểm tạo 08 03 2016 16:53 bởi Xelan90
670 lượt xem
4 Trả lời emo
Thời điểm tạo 22 08 2012 13:43 bởi Duonganopen
89 lượt xem
4 Trả lời emo 1256 lượt xem
Moderators: -TrườngGiang-