Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

Tiêu đề Chuyên mục

Khi xác minh xong, dựa trên cơ sở những góp ý của các thành viên xác minh, tổ Điều phối sẽ xem xét để đưa ra quyết định.
Nếu hoàn cảnh đó chưa cần giúp đỡ, Ban Quản Trị hoặc Điều Phối Viên sẽ chuyển qua mục con “CHƯA CẦN giúp đỡ” (bên trong mục "Hoàn cảnh đã xác minh").
Hoàn cảnh sẽ vẫn được theo dõi và chuyển sang mục cha “Hoàn cảnh đã xác minh” nếu cần.

Chủ đề con: Chưa Cần Giúp Đỡ

4 Trả lời emo
Thời điểm tạo 30 03 2017 14:21 bởi chichchoe
341 lượt xem
4 Trả lời emo
Thời điểm tạo 07 08 2014 09:19 bởi vandang77
100 lượt xem
6 Trả lời emo
Thời điểm tạo 10 12 2012 10:45 bởi chutamkiabangbachutai
 • Trang:
 • 1
 • 2
2019 lượt xem
7 Trả lời emo
Thời điểm tạo 07 12 2015 17:14 bởi leah2011
 • Trang:
 • 1
 • 2
118 lượt xem
10 Trả lời emo
Thời điểm tạo 10 11 2013 08:59 bởi y tinh
 • Trang:
 • 1
 • 2
112 lượt xem
 
6 Trả lời emo 228 lượt xem
9 Trả lời emo
Thời điểm tạo 08 03 2016 16:53 bởi Xelan90
 • Trang:
 • 1
 • 2
765 lượt xem
8 Trả lời emo
Thời điểm tạo 04 04 2012 20:10 bởi lamnhi
 • Trang:
 • 1
 • 2
1331 lượt xem
6 Trả lời emo
Thời điểm tạo 02 05 2012 22:45 bởi lhthy
 • Trang:
 • 1
 • 2
872 lượt xem
1 Trả lời emo 706 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 12 05 2012 23:07 bởi lhthy
856 lượt xem
4 Trả lời emo 1303 lượt xem
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 08 04 2012 23:16 bởi lhthy
881 lượt xem
5 Trả lời emo
Thời điểm tạo 23 08 2012 23:15 bởi XuLanhTinhNong2
1020 lượt xem
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 30 09 2013 18:11 bởi tranthanh
957 lượt xem
10 Trả lời emo
Thời điểm tạo 26 07 2013 10:16 bởi kimahin
 • Trang:
 • 1
 • 2
1940 lượt xem
6 Trả lời emo
Thời điểm tạo 19 12 2013 21:59 bởi y tinh
 • Trang:
 • 1
 • 2
1076 lượt xem
2 Trả lời emo 1113 lượt xem
5 Trả lời emo
Thời điểm tạo 07 05 2012 20:02 bởi vu1191
1147 lượt xem
4 Trả lời emo 1217 lượt xem
Moderators: Sẻ Chia