Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

Tiêu đề Chuyên mục

Khi xác minh xong, dựa trên cơ sở những góp ý của các thành viên xác minh, tổ Điều phối sẽ xem xét để đưa ra quyết định.
Nếu hoàn cảnh đó chưa cần giúp đỡ, Ban Quản Trị hoặc Điều Phối Viên sẽ chuyển qua mục con “CHƯA CẦN giúp đỡ” (bên trong mục "Hoàn cảnh đã xác minh").
Hoàn cảnh sẽ vẫn được theo dõi và chuyển sang mục cha “Hoàn cảnh đã xác minh” nếu cần.

Các chủ đề trong chuyên mục: Chưa Cần Giúp Đỡ

4 Trả lời emo
Thời điểm tạo 30 03 2017 14:21 bởi chichchoe
409 lượt xem
4 Trả lời emo
Thời điểm tạo 07 08 2014 09:19 bởi vandang77
162 lượt xem
6 Trả lời emo 2100 lượt xem
7 Trả lời emo
Thời điểm tạo 07 12 2015 17:14 bởi leah2011
246 lượt xem
10 Trả lời emo
Thời điểm tạo 10 11 2013 08:59 bởi y tinh
197 lượt xem
 
1 Trả lời emo 152 lượt xem
6 Trả lời emo 380 lượt xem
9 Trả lời emo
Thời điểm tạo 08 03 2016 16:53 bởi Xelan90
864 lượt xem
8 Trả lời emo
Thời điểm tạo 04 04 2012 20:10 bởi lamnhi
1413 lượt xem
6 Trả lời emo
Thời điểm tạo 02 05 2012 22:45 bởi lhthy
953 lượt xem
1 Trả lời emo 779 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 12 05 2012 23:07 bởi lhthy
922 lượt xem
4 Trả lời emo 1357 lượt xem
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 08 04 2012 23:16 bởi lhthy
939 lượt xem
5 Trả lời emo
Thời điểm tạo 23 08 2012 23:15 bởi XuLanhTinhNong2
1085 lượt xem
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 30 09 2013 18:11 bởi tranthanh
1024 lượt xem
10 Trả lời emo
Thời điểm tạo 26 07 2013 10:16 bởi kimahin
2021 lượt xem
6 Trả lời emo 1158 lượt xem
2 Trả lời emo 1177 lượt xem
5 Trả lời emo
Thời điểm tạo 07 05 2012 20:02 bởi vu1191
1194 lượt xem
4 Trả lời emo 1263 lượt xem
4 Trả lời emo
Thời điểm tạo 28 07 2014 10:08 bởi lengocqs
966 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 22 11 2014 20:20 bởi truonghylan
828 lượt xem
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 10 02 2015 14:54 bởi DTam
2688 lượt xem
6 Trả lời emo
Thời điểm tạo 11 01 2015 13:59 bởi loanngyen1202
1362 lượt xem
7 Trả lời emo
Thời điểm tạo 06 04 2015 11:31 bởi ThaiDzuy
1149 lượt xem
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 05 08 2016 16:05 bởi levandinh
428 lượt xem
6 Trả lời emo
Thời điểm tạo 10 10 2016 16:40 bởi Tất Thành
590 lượt xem
4 Trả lời emo
Thời điểm tạo 22 08 2012 13:43 bởi Duonganopen
176 lượt xem
4 Trả lời emo 1316 lượt xem
Moderators: Sẻ Chia
Powered by Kunena Forum