Bùi Khắc Huỳnh

chauHuynh-suythanman

Cháu Bùi Khắc Huỳnh
Sinh năm : 1995

Mất : 12/05/2010

Quê quán :  xã Thái Giang - huyện Thái Thuỵ - tỉnh Thái Bình

Cháu Huỳnh mất vì căn bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối. Ngày 20/03/2010, thành viên Lason giới thiệu lên diễn đàn NTCM. Ngày 21/03/2010, các thành viên Xediahinh + Maiheo đã đi xác minh trường hợp của cháu tại viện Nhi TW. Cháu Huỳnh được diễn đàn NTCM giúp đỡ theo hình thức Cưu mang không thường xuyên.