Phan Song

cuSong-Hue

Cụ Phan Song
Sinh năm: 1918
Mất : 30/11/2009
Quê quán : Thừa Thiên - Huế
Ngày 14/05/2008, thành viên ThaiDzuy giới thiệu lên diễn đàn NTCM.  Ngày 10/06/2008, thành viên nhomai_2002 + Andy đã đến xác minh tại gia đình cụ. Sau khi xác minh xong cụ được diễn đàn giúp đỡ theo hình thức CMKTX và đến tháng 12/2009 thì diễn đàn NTCM giúp đỡ cụ theo hình thức CMTX với số tiền 300.000đ/tháng. Tuy nhiên vì tuổi cao sức yếu cụ đã mất trước khi nhận đc chút niềm vui từ NTCM. Hiện nay, số tiền 300.000đ/tháng vẫn đc NTCM giúp đỡ dành cho cụ bà.