Trương Thanh Hải

anhHai-QuangNam

Anh Trương Thanh Hải

Sinh năm : 1968
Mất: tháng 10/2010
Quê quán : xã Bình Quý - huyện Thăng Bình - tỉnh Quảng Nam
Anh Hải có gia cảnh nghèo khó, anh mất vì sức khỏe yếu do căn bệnh liệt tủy hành hạ. Ngày 09/06/2010, thành viên thonggeo giới thiệu lên diễn đàn NTCM. Ngày 19/06/2010, các thành viên mgocthao + nguoithuhaihai + ltbuongngoc + tina đã đến xác minh trường hợp của anh tại nhà riêng của anh. Anh Hải được NTCM giúp đỡ theo hình thức Cưu mang không thường xuyên.