Nguyễn Văn Lực

NguyenVanLuc-ong_96

Ông Nguyễn Văn Lực

Sinh năm: không rõ

Mất: 06/11/2010

Quê quán : quận Phú Nhuận - Sài Gòn

Ông Lực có gia cảnh nghèo khó, mất vì tuổi cao sức yếu. Ngày 14/07/2010, thành viên oliu giới thiệu lên diễn đàn NTCM. Ngày 16/07/2010, các thành viên k87yeng + Sunyata + trangvitgioi đã đến xác minh trường hợp của ông tại gia đình. Ông Lực được NTCM giúp đỡ theo hình thức Cưu mang không thường xuyên và Cưu mang thường xuyên với số tiền 400.000đ/tháng.