Ngô Quang Phụng

NgoQuangPhung-HauGiang

Em Ngô Quang Phụng
Sinh năm: 1995
Mất: 23/05/2010
Quê quán : ấp Phú Tân A - xã Phú Tân - huyện Châu Thành - tỉnh Hậu Giang
Em Phụng mất vì ung thư não. Ngày 12/05/2010, thành viên a bee giới thiệu lên diễn đàn NTCM. Ngày 13/05/2010, các thành viên trangvitgioi + Tiger + goodfragon + chaubau + k87yeng + Sunyata đã đến xác minh trường hợp của em tại bệnh viện Chợ Rẫy - Sài Gòn. Em Phụng được NTCM giúp đỡ theo hình thức Cưu mang không thường xuyên.