Tô Quốc Tường

QuocTuong-CaMau

Cháu Tô Quốc Tường

Sinh năm: 2001

Mất: 21/08/2010

Quê quán : Cà Mau

Cháu Cường mất vì căn bệnh ung thư. Ngày 03/07/2010, thành viên NikeCRCC giới thiệu lên diễn đàn NTCM. Ngày 06/07/2010, thành viên Hindori + Huuphuoc đi xác minh trường hợp của cháu tại bệnh viện Ung Bướu - Sài Gòn. Cháu Tường được NTCM giúp đỡ theo hình thức Cưu mang không thường xuyên.