Nguyễn Văn Hòa

NguyenVanHoa

Cháu Nguyễn Văn Hòa
Sinh năm: 15/02/1998
Mất: 29/09/2010
Quê quán : ấp Bình - xã Hoà Hưng - huyện Cái bè - tỉ̀nh Tiền Giang
Cháu Hòa mất vì căn bệnh ung thư xương. Ngày 27/09/2010, thành viên banbe6x giới thiệu lên diễn đàn NTCM. Cũng trong ngày 27/09/2010, các thành viên k87yeng + lehung73 + Blue_Gem_VT_90 + vài bạn nữa đã đến xác minh trường hợp của cháu tại bệnh viện Ung Bướu - Sài Gòn. Cháu được diễn đàn NTCM giúp đỡ theo hình thức Cưu mang không thường xuyên.