Trần Thị Tư

baTu-q.4

Trần Thị Tư

Sinh năm: 1938

Mất: 14/11/2010

Quê quán : phường 6 - quận 4 - thành phố Hồ Chí Minh

Bà Tư có hoàn cảnh nghèo khó. Sống vô gia cư. Bà mất vì tuổi già sức yếu sau khi bị tai biến mạch máu não. Thành viên gaulangthang228 giới thiệu lên diễn đàn NTCM ngày 02/07/2010. Ngày 17/10/2010, các thành viên Blue_Gem_Vt_90 + yugidazai đã đến xác minh trường hợp của bà. Bà được diễn đàn NTCM giúp đỡ theo hình thức Cưu mang không thường xuyên.