Võ Chí Cường

hinh_1

Cháu VÕ CHÍ CƯỜNG
Sinh năm 1997 tại AN PHÚ ĐÔNG -QUÂN 12,TPHCM.
Mất: 9-8-2010
Cháu mất vì bệnh bại não và thể trạng suy yếu. Ngày 20-6-2010 được thành viên mottamlong giới thiệu lên diễn đàn.
Ngày 8-8-2010 các thành viên k87yeng, banbe6x, lehung73 đi xác minh trường hợp này tại nhà của em ở An Phú Đông-quận 12.
Cháu Cường được giúp đỡ theo hình thức CMKTX.