Nguyễn Thị Ngọc Hân

 

450052

Nguyễn Thị Ngọc Hân
Sinh năm 1992
Mất 18-12-2010
Em là học sinh Trường THPT Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. 
Thành viên HKfami giới thiệu trường hợp này ngày 18/9. Ngày 13/10 CLB Xác Minh miền Nam đã ghé thăm em tại nhà.
Em được nhiều sự giúp đỡ CMKTX từ các thành viên của diễn đàn. Em mất do căn bệnh ung thư xương di căn.