Trần Thị Quý

Cháu Trần Thị Qúy
Sinh: 1997
Mất: 17/10/2009
Trú quán: huyện Đắk Glong - tỉnh Đắk Nông.
Cháu Quý bị u bướu ở mặt được thành viên muagiochuong giới thiệu lên diễn đàn NTCM ngày 14/12/2008.
Ngày 03/04/2009, các thành viên banbe6x + Mỹ Linh + Sơn đi xác minh.
Cháu Quý được NTCM giúp đỡ Cưu mang thường xuyên với số tiền 500.000đ/tháng.