Trần Xuân Duyên

Trần Xuân Duyên
Sinh: 1987
Mất: 20/04/2009
Quê quán: huyện Nghĩa Đàn - tỉnh Nghệ An.
Em Duyên bị u não được thành viên penguin cùng một số thành viên ở Hà Nội giới thiệu lên diễn đàn NTCM ngày 19/04/2009.
Em Duyên được diễn đàn NTCM giúp đỡ Cưu mang không thường xuyên với số tiền 2.000.000đ.