Võ Ngọc Hạnh

Em Võ Ngọc Hạnh
Sinh:1992
Mất: 22/11/2009
Quê quán: huyện Lương Sơn - tỉnh Bình Thuận.
Em Hạnh bị u xương phẫu thuật bỏ tay trái được thành viên Violet giới thiệu lên diễn đàn NTCM ngày 18/10/2009.
Ngày 25/10/2009, thành viên trunghoang đến xác minh và trao cho gia đình số tiền 1.000.000đ CMKTX.
Ngày 26/10/2009, thành viên merci cũng đi xác minh và trao quà của một số thành viên gửi tặng.