Hoàng Thị Tuyết

Chị Hoàng Thị Tuyết
Sinh: 1978
Mất: 04/2008
Quê quán: huyện Tam Nông - tỉnh Phú Thọ.
Chị Tuyết bị căn bệnh ung thư, nhà nghèo, một mình nuôi con nhỏ. T
hành viên ThaiDzuy giới thiệu lên diễn đàn NTCM ngày 30/03/2008.
Trước đó đã có một số thành viên khác cũng đến thăm và trao tặng chị chút quà rồi.
Diễn đàn NTCM giúp đỡ Cưu mang thường xuyên với số tiền 500.000đ/tháng.