Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

Tiêu đề Chuyên mục

Những hoàn cảnh bất hạnh (ưu tiên những hoàn cảnh chưa được giới thiệu trên báo, đài) sẽ được bạn đưa lên ở thư mục này. Sau đó, những thành viên khác trực tiếp đi xác minh, đề xuất cách giúp đỡ. Người đi xác minh bắt buộc không phải là người giới thiệu hoàn cảnh, trừ một số trường hợp ngoại lệ được BQT đồng ý.
Người giới thiệu hoàn cảnh (hay chương trình) tuyệt đối không được tự ý để số tài khoản cá nhân trong bài giới thiệu để kêu gọi giúp đỡ chuyển tiền khi BQT chưa đồng ý.

Các chủ đề trong chuyên mục: Hoàn cảnh chờ xác minh

7 Trả lời emo
Thời điểm tạo 06 11 2013 15:54 bởi Sunny_night
1730 lượt xem
11 Trả lời emo
Thời điểm tạo 29 07 2013 11:34 bởi thuan
1941 lượt xem
2 Trả lời emo 1030 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 04 10 2014 23:15 bởi Mạnh Lazy
917 lượt xem
0 Trả lời emo 841 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 24 09 2014 14:53 bởi anhhongkb
870 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 05 09 2014 19:52 bởi carot_mt
886 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 09 2014 11:22 bởi phanbinh
798 lượt xem
4 Trả lời emo
Thời điểm tạo 28 12 2013 10:57 bởi ruacon_xd
1154 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 10 2013 10:43 bởi lamnhi
1295 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 09 06 2014 10:00 bởi nhoc92
819 lượt xem
6 Trả lời emo
Thời điểm tạo 17 03 2014 21:19 bởi nhoc92
1379 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 06 07 2014 09:10 bởi an_khue
1042 lượt xem
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 08 07 2014 01:23 bởi VANBIENTHV
1007 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 25 07 2014 09:27 bởi hyvong
911 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 16 07 2014 19:25 bởi carot_mt
940 lượt xem
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 07 04 2014 15:59 bởi tuliptim
993 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 13 06 2014 07:11 bởi start2404
707 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 11 06 2014 16:03 bởi atokita
762 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 09 06 2014 13:34 bởi Thanh Thưởng
721 lượt xem
6 Trả lời emo
Thời điểm tạo 30 12 2013 05:10 bởi truonghylan
1647 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
0 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
91 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 14 05 2014 13:06 bởi hai123
748 lượt xem
3 Trả lời emo 1229 lượt xem
0 Trả lời emo 889 lượt xem
2 Trả lời emo 937 lượt xem
0 Trả lời emo 863 lượt xem
6 Trả lời emo
Thời điểm tạo 24 10 2013 20:46 bởi mattahuong
1355 lượt xem
5 Trả lời emo
Thời điểm tạo 22 02 2014 16:28 bởi anthuphattravel@gmail.com
1024 lượt xem
Moderators: Sẻ Chia
Powered by Kunena Forum