Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

Tiêu đề Chuyên mục

Những hoàn cảnh bất hạnh (ưu tiên những hoàn cảnh chưa được giới thiệu trên báo, đài) sẽ được bạn đưa lên ở thư mục này. Sau đó, những thành viên khác trực tiếp đi xác minh, đề xuất cách giúp đỡ. Người đi xác minh bắt buộc không phải là người giới thiệu hoàn cảnh, trừ một số trường hợp ngoại lệ được BQT đồng ý.
Người giới thiệu hoàn cảnh (hay chương trình) tuyệt đối không được tự ý để số tài khoản cá nhân trong bài giới thiệu để kêu gọi giúp đỡ chuyển tiền khi BQT chưa đồng ý.

Các chủ đề trong chuyên mục: Hoàn cảnh chờ xác minh

10 Trả lời emo
Thời điểm tạo 07 03 2014 12:30 bởi vermouth
2013 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 30 03 2014 20:43 bởi start2404
753 lượt xem
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 28 03 2014 14:31 bởi caixia
1041 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 20 03 2014 19:08 bởi My Darling
823 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 14 03 2014 13:16 bởi doducquang_dhbk
979 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 18 06 2012 21:13 bởi dakbla
1406 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 15 07 2013 10:01 bởi Giang sơn
1250 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 21 07 2013 18:49 bởi Aries Yến
1054 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 21 01 2014 12:34 bởi quanpm.vaeco
879 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 27 02 2014 18:56 bởi vongtaynhanai
931 lượt xem
5 Trả lời emo
Thời điểm tạo 14 02 2014 10:37 bởi Giang sơn
1397 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 14 02 2014 11:30 bởi phong_1992_qn
910 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 06 10 2013 20:21 bởi VANBIENTHV
1059 lượt xem
1 Trả lời emo 1198 lượt xem
2 Trả lời emo 1127 lượt xem
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 22 07 2013 21:03 bởi nguyenthang
1044 lượt xem
5 Trả lời emo
Thời điểm tạo 03 08 2013 06:26 bởi qdiso
1217 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 05 12 2013 18:13 bởi nvh
964 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 26 11 2013 13:31 bởi lanh92
921 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 02 11 2013 09:37 bởi Phan Thị Thu Hiền
1059 lượt xem
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 28 09 2012 10:48 bởi huynhthanhthaoqs
1264 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 27 09 2013 14:25 bởi tmhung
1009 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 23 10 2013 13:53 bởi lengocqs
942 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 22 10 2013 13:03 bởi My Darling
913 lượt xem
0 Trả lời emo 520 lượt xem
9 Trả lời emo 1639 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 29 09 2013 22:31 bởi yugidazai
997 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 20 09 2013 12:57 bởi caycaudua45@yahoo.com.vn
813 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 26 08 2013 23:13 bởi anhhongkb
1052 lượt xem
3 Trả lời emo 262 lượt xem
Moderators: Sẻ Chia
Powered by Kunena Forum