Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

Tiêu đề Chuyên mục

Những hoàn cảnh bất hạnh (ưu tiên những hoàn cảnh chưa được giới thiệu trên báo, đài) sẽ được bạn đưa lên ở thư mục này. Sau đó, những thành viên khác trực tiếp đi xác minh, đề xuất cách giúp đỡ. Người đi xác minh bắt buộc không phải là người giới thiệu hoàn cảnh, trừ một số trường hợp ngoại lệ được BQT đồng ý.
Người giới thiệu hoàn cảnh (hay chương trình) tuyệt đối không được tự ý để số tài khoản cá nhân trong bài giới thiệu để kêu gọi giúp đỡ chuyển tiền khi BQT chưa đồng ý.

Các chủ đề trong chuyên mục: Hoàn cảnh chờ xác minh

3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 06 12 2017 18:26 bởi Alexander
41 lượt xem
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 04 11 2017 21:45 bởi VânKiêuSa
66 lượt xem
4 Trả lời emo
Thời điểm tạo 29 11 2017 20:04 bởi hoaiti
49 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 18 12 2017 11:24 bởi boystlighttvc88
52 lượt xem
6 Trả lời emo 91 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 09 11 2017 11:46 bởi thongpc
87 lượt xem
3 Trả lời emo 134 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 09 11 2017 14:12 bởi vầm
106 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 28 10 2017 12:23 bởi thongpc
62 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 25 10 2017 21:43 bởi Khánh Như 1996
62 lượt xem
8 Trả lời emo
Thời điểm tạo 13 10 2017 12:25 bởi caoxuanhuu
28 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 10 10 2017 17:17 bởi Dainghiadn
95 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 22 09 2017 18:16 bởi Dainghiadn
137 lượt xem
6 Trả lời emo
Thời điểm tạo 17 09 2017 15:24 bởi Giang sơn
175 lượt xem
3 Trả lời emo 162 lượt xem
1 Trả lời emo 182 lượt xem
1 Trả lời emo 169 lượt xem
0 Trả lời emo 142 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 31 08 2017 21:03 bởi hungmjkmlk12345
190 lượt xem
2 Trả lời emo 316 lượt xem
1 Trả lời emo 282 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 04 05 2015 08:20 bởi ruacon_xd
933 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 12 07 2017 17:08 bởi letuantu
315 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 09 04 2012 09:09 bởi kim bang
1594 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 02 07 2012 09:40 bởi tramca
1145 lượt xem
2 Trả lời emo 1179 lượt xem
0 Trả lời emo 317 lượt xem
2 Trả lời emo 1075 lượt xem
16 Trả lời emo
Thời điểm tạo 12 08 2015 16:58 bởi traithuongyeuthuong
  • Trang:
  • 1
  • 2
2430 lượt xem
5 Trả lời emo 640 lượt xem
Moderators: Sẻ Chia
Powered by Kunena Forum