Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

Tiêu đề Chuyên mục

Những hoàn cảnh bất hạnh (ưu tiên những hoàn cảnh chưa được giới thiệu trên báo, đài) sẽ được bạn đưa lên ở thư mục này. Sau đó, những thành viên khác trực tiếp đi xác minh, đề xuất cách giúp đỡ. Người đi xác minh bắt buộc không phải là người giới thiệu hoàn cảnh, trừ một số trường hợp ngoại lệ được BQT đồng ý.
Người giới thiệu hoàn cảnh (hay chương trình) tuyệt đối không được tự ý để số tài khoản cá nhân trong bài giới thiệu để kêu gọi giúp đỡ chuyển tiền khi BQT chưa đồng ý.

Các chủ đề trong chuyên mục: Hoàn cảnh chờ xác minh

3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 20 06 2016 22:20 bởi truonghien
438 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 29 06 2016 06:04 bởi Minh bạch
450 lượt xem
0 Trả lời emo 239 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 03 2017 19:47 bởi Hoàng Huế
62 lượt xem
1 Trả lời emo 550 lượt xem
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 27 10 2016 11:12 bởi ngoduyhung
409 lượt xem
6 Trả lời emo
Thời điểm tạo 30 01 2015 10:45 bởi banbe6x
1167 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 24 11 2016 21:49 bởi tramjiji
299 lượt xem
1 Trả lời emo 315 lượt xem
7 Trả lời emo
Thời điểm tạo 15 07 2014 08:58 bởi slim
1077 lượt xem
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 18 09 2015 21:09 bởi ruacon_xd
762 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 21 09 2016 22:55 bởi altistau
321 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 08 09 2016 00:12 bởi Merci
395 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 10 05 2016 16:24 bởi My Darling
776 lượt xem
2 Trả lời emo 650 lượt xem
4 Trả lời emo 466 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 07 07 2016 16:10 bởi Muathu
383 lượt xem
4 Trả lời emo
Thời điểm tạo 09 04 2016 23:42 bởi hoaiti
635 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 09 06 2016 14:43 bởi lelinh14102003
443 lượt xem
5 Trả lời emo
Thời điểm tạo 07 01 2016 19:01 bởi tnvNTCM01
427 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 14 05 2016 14:08 bởi bichthuy_md
122 lượt xem
4 Trả lời emo
Thời điểm tạo 14 04 2016 20:55 bởi tuliptim
185 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 08 04 2016 14:49 bởi letuantu
79 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 07 01 2016 19:01 bởi tnvNTCM01
301 lượt xem
3 Trả lời emo 661 lượt xem
0 Trả lời emo 536 lượt xem
2 Trả lời emo 742 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 05 10 2015 18:51 bởi vầm
473 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 03 10 2015 18:36 bởi vầm
475 lượt xem
4 Trả lời emo
Thời điểm tạo 30 06 2015 14:39 bởi FireWall
811 lượt xem
Moderators: Sẻ Chia
Powered by Kunena Forum