Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

Tiêu đề Chuyên mục

Những hoàn cảnh bất hạnh (ưu tiên những hoàn cảnh chưa được giới thiệu trên báo, đài) sẽ được bạn đưa lên ở thư mục này. Sau đó, những thành viên khác trực tiếp đi xác minh, đề xuất cách giúp đỡ. Người đi xác minh bắt buộc không phải là người giới thiệu hoàn cảnh, trừ một số trường hợp ngoại lệ được BQT đồng ý.
Người giới thiệu hoàn cảnh (hay chương trình) tuyệt đối không được tự ý để số tài khoản cá nhân trong bài giới thiệu để kêu gọi giúp đỡ chuyển tiền khi BQT chưa đồng ý.

Các chủ đề trong chuyên mục: Hoàn cảnh chờ xác minh

3 Trả lời emo 703 lượt xem
0 Trả lời emo 593 lượt xem
2 Trả lời emo 760 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 05 10 2015 18:51 bởi vầm
504 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 03 10 2015 18:36 bởi vầm
490 lượt xem
4 Trả lời emo
Thời điểm tạo 30 06 2015 14:39 bởi FireWall
848 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 27 09 2015 22:09 bởi ruacon_xd
493 lượt xem
10 Trả lời emo
Thời điểm tạo 17 12 2014 08:38 bởi laohatien
1546 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 13 09 2015 00:49 bởi ahadodc
517 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 11 09 2015 18:43 bởi Quyen_omon
563 lượt xem
7 Trả lời emo 1003 lượt xem
8 Trả lời emo 1676 lượt xem
1 Trả lời emo 917 lượt xem
4 Trả lời emo 1482 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 19 07 2015 19:28 bởi thanhphong95
648 lượt xem
1 Trả lời emo 658 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 30 12 2014 13:50 bởi Lê Chinh
794 lượt xem
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 24 03 2015 23:36 bởi thuvangmaydo
723 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 21 01 2015 22:18 bởi ThaiDzuy
1047 lượt xem
1 Trả lời emo 959 lượt xem
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 08 04 2015 23:13 bởi ThaiDzuy
832 lượt xem
1 Trả lời emo 747 lượt xem
2 Trả lời emo 839 lượt xem
4 Trả lời emo 1264 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 20 03 2015 12:52 bởi banbethehe_9x
636 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 10 03 2015 22:51 bởi ThaiDzuy
688 lượt xem
0 Trả lời emo 883 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 27 08 2014 20:30 bởi nâu nhí nhố
1232 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 27 10 2014 21:18 bởi NIHA
1050 lượt xem
1 Trả lời emo 707 lượt xem
Moderators: Sẻ Chia
Powered by Kunena Forum