Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

Tiêu đề Chuyên mục

Những hoàn cảnh bất hạnh (ưu tiên những hoàn cảnh chưa được giới thiệu trên báo, đài) sẽ được bạn đưa lên ở thư mục này. Sau đó, những thành viên khác trực tiếp đi xác minh, đề xuất cách giúp đỡ. Người đi xác minh bắt buộc không phải là người giới thiệu hoàn cảnh, trừ một số trường hợp ngoại lệ được BQT đồng ý.
Người giới thiệu hoàn cảnh (hay chương trình) tuyệt đối không được tự ý để số tài khoản cá nhân trong bài giới thiệu để kêu gọi giúp đỡ chuyển tiền khi BQT chưa đồng ý.

Các chủ đề trong chuyên mục: Hoàn cảnh chờ xác minh

1 Trả lời emo 713 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 20 11 2014 15:02 bởi FireWall
924 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 09 11 2014 19:46 bởi Hoangkimmai
781 lượt xem
8 Trả lời emo 1579 lượt xem
0 Trả lời emo 872 lượt xem
0 Trả lời emo 824 lượt xem
6 Trả lời emo 1542 lượt xem
7 Trả lời emo
Thời điểm tạo 06 11 2013 15:54 bởi Sunny_night
1779 lượt xem
11 Trả lời emo
Thời điểm tạo 29 07 2013 11:34 bởi thuan
2015 lượt xem
2 Trả lời emo 1076 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 04 10 2014 23:15 bởi Mạnh Lazy
958 lượt xem
0 Trả lời emo 897 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 24 09 2014 14:53 bởi anhhongkb
933 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 05 09 2014 19:52 bởi carot_mt
948 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 09 2014 11:22 bởi phanbinh
850 lượt xem
4 Trả lời emo
Thời điểm tạo 28 12 2013 10:57 bởi ruacon_xd
1201 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 10 2013 10:43 bởi lamnhi
1356 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 09 06 2014 10:00 bởi nhoc92
880 lượt xem
6 Trả lời emo
Thời điểm tạo 17 03 2014 21:19 bởi nhoc92
1420 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 06 07 2014 09:10 bởi an_khue
1083 lượt xem
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 08 07 2014 01:23 bởi VANBIENTHV
1052 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 25 07 2014 09:27 bởi hyvong
942 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 16 07 2014 19:25 bởi carot_mt
990 lượt xem
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 07 04 2014 15:59 bởi tuliptim
1034 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 13 06 2014 07:11 bởi start2404
732 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 11 06 2014 16:03 bởi atokita
801 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 09 06 2014 13:34 bởi Thanh Thưởng
764 lượt xem
6 Trả lời emo
Thời điểm tạo 30 12 2013 05:10 bởi truonghylan
1700 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 08:00 bởi
0 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 08:00 bởi
91 lượt xem
Moderators: Sẻ Chia
Powered by Kunena Forum