Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

Tiêu đề Chuyên mục

Những hoàn cảnh bất hạnh (ưu tiên những hoàn cảnh chưa được giới thiệu trên báo, đài) sẽ được bạn đưa lên ở thư mục này. Sau đó, những thành viên khác trực tiếp đi xác minh, đề xuất cách giúp đỡ. Người đi xác minh bắt buộc không phải là người giới thiệu hoàn cảnh, trừ một số trường hợp ngoại lệ được BQT đồng ý.
Người giới thiệu hoàn cảnh (hay chương trình) tuyệt đối không được tự ý để số tài khoản cá nhân trong bài giới thiệu để kêu gọi giúp đỡ chuyển tiền khi BQT chưa đồng ý.

Các chủ đề trong chuyên mục: Hoàn cảnh chờ xác minh

3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 07 04 2014 15:59 bởi tuliptim
944 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 13 06 2014 07:11 bởi start2404
664 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 11 06 2014 16:03 bởi atokita
722 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 09 06 2014 13:34 bởi Thanh Thưởng
670 lượt xem
6 Trả lời emo
Thời điểm tạo 30 12 2013 05:10 bởi truonghylan
1583 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
0 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
91 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 14 05 2014 13:06 bởi hai123
694 lượt xem
3 Trả lời emo 1187 lượt xem
0 Trả lời emo 830 lượt xem
2 Trả lời emo 877 lượt xem
0 Trả lời emo 805 lượt xem
6 Trả lời emo 2130 lượt xem
6 Trả lời emo
Thời điểm tạo 24 10 2013 20:46 bởi mattahuong
1309 lượt xem
5 Trả lời emo
Thời điểm tạo 22 02 2014 16:28 bởi anthuphattravel@gmail.com
977 lượt xem
10 Trả lời emo
Thời điểm tạo 07 03 2014 12:30 bởi vermouth
1950 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 30 03 2014 20:43 bởi start2404
711 lượt xem
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 28 03 2014 14:31 bởi caixia
992 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 20 03 2014 19:08 bởi My Darling
781 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 14 03 2014 13:16 bởi doducquang_dhbk
941 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 18 06 2012 21:13 bởi dakbla
1353 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 15 07 2013 10:01 bởi Giang sơn
1212 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 21 07 2013 18:49 bởi Aries Yến
1009 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 21 01 2014 12:34 bởi quanpm.vaeco
834 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 27 02 2014 18:56 bởi vongtaynhanai
891 lượt xem
5 Trả lời emo
Thời điểm tạo 14 02 2014 10:37 bởi Giang sơn
1343 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 14 02 2014 11:30 bởi phong_1992_qn
863 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 06 10 2013 20:21 bởi VANBIENTHV
1011 lượt xem
1 Trả lời emo 1144 lượt xem
2 Trả lời emo 1078 lượt xem
Moderators: Sẻ Chia
Powered by Kunena Forum