Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

Tiêu đề Chuyên mục

Những hoàn cảnh bất hạnh (ưu tiên những hoàn cảnh chưa được giới thiệu trên báo, đài) sẽ được bạn đưa lên ở thư mục này. Sau đó, những thành viên khác trực tiếp đi xác minh, đề xuất cách giúp đỡ. Người đi xác minh bắt buộc không phải là người giới thiệu hoàn cảnh, trừ một số trường hợp ngoại lệ được BQT đồng ý.
Người giới thiệu hoàn cảnh (hay chương trình) tuyệt đối không được tự ý để số tài khoản cá nhân trong bài giới thiệu để kêu gọi giúp đỡ chuyển tiền khi BQT chưa đồng ý.

Các chủ đề trong chuyên mục: Hoàn cảnh chờ xác minh

1 Trả lời emo 700 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 20 11 2014 15:02 bởi FireWall
897 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 09 11 2014 19:46 bởi Hoangkimmai
769 lượt xem
8 Trả lời emo 1566 lượt xem
0 Trả lời emo 841 lượt xem
0 Trả lời emo 789 lượt xem
6 Trả lời emo 1512 lượt xem
7 Trả lời emo
Thời điểm tạo 06 11 2013 15:54 bởi Sunny_night
1760 lượt xem
11 Trả lời emo
Thời điểm tạo 29 07 2013 11:34 bởi thuan
1980 lượt xem
2 Trả lời emo 1045 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 04 10 2014 23:15 bởi Mạnh Lazy
945 lượt xem
0 Trả lời emo 862 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 24 09 2014 14:53 bởi anhhongkb
892 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 05 09 2014 19:52 bởi carot_mt
909 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 09 2014 11:22 bởi phanbinh
815 lượt xem
4 Trả lời emo
Thời điểm tạo 28 12 2013 10:57 bởi ruacon_xd
1168 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 10 2013 10:43 bởi lamnhi
1329 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 09 06 2014 10:00 bởi nhoc92
837 lượt xem
6 Trả lời emo
Thời điểm tạo 17 03 2014 21:19 bởi nhoc92
1401 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 06 07 2014 09:10 bởi an_khue
1056 lượt xem
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 08 07 2014 01:23 bởi VANBIENTHV
1023 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 25 07 2014 09:27 bởi hyvong
926 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 16 07 2014 19:25 bởi carot_mt
960 lượt xem
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 07 04 2014 15:59 bởi tuliptim
1005 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 13 06 2014 07:11 bởi start2404
722 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 11 06 2014 16:03 bởi atokita
784 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 09 06 2014 13:34 bởi Thanh Thưởng
742 lượt xem
6 Trả lời emo
Thời điểm tạo 30 12 2013 05:10 bởi truonghylan
1669 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
0 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
91 lượt xem
Moderators: Sẻ Chia
Powered by Kunena Forum