Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

Tiêu đề Chuyên mục

Những hoàn cảnh bất hạnh (ưu tiên những hoàn cảnh chưa được giới thiệu trên báo, đài) sẽ được bạn đưa lên ở thư mục này. Sau đó, những thành viên khác trực tiếp đi xác minh, đề xuất cách giúp đỡ. Người đi xác minh bắt buộc không phải là người giới thiệu hoàn cảnh, trừ một số trường hợp ngoại lệ được BQT đồng ý.
Người giới thiệu hoàn cảnh (hay chương trình) tuyệt đối không được tự ý để số tài khoản cá nhân trong bài giới thiệu để kêu gọi giúp đỡ chuyển tiền khi BQT chưa đồng ý.

Các chủ đề trong chuyên mục: Hoàn cảnh chờ xác minh

6 Trả lời emo 91 lượt xem
0 Trả lời emo 63 lượt xem
1 Trả lời emo 39 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 09 11 2017 11:46 bởi thongpc
72 lượt xem
3 Trả lời emo 93 lượt xem
1 Trả lời emo 50 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 08 11 2017 18:39 bởi Kẹo Đắng TH
118 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 09 11 2017 14:12 bởi vầm
60 lượt xem
2 Trả lời emo 134 lượt xem
5 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 11 2017 15:15 bởi thienphuctv
109 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 28 10 2017 12:23 bởi thongpc
51 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 25 10 2017 21:43 bởi Khánh Như 1996
52 lượt xem
1 Trả lời emo 65 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 18 10 2017 15:10 bởi Cao
102 lượt xem
2 Trả lời emo 181 lượt xem
8 Trả lời emo
Thời điểm tạo 13 10 2017 12:25 bởi caoxuanhuu
28 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 13 10 2017 20:14 bởi Kiều Oanh Nguyễn
40 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 10 10 2017 20:17 bởi Ha_nhi
113 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 10 10 2017 17:17 bởi Dainghiadn
76 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 22 09 2017 18:16 bởi Dainghiadn
120 lượt xem
6 Trả lời emo
Thời điểm tạo 17 09 2017 15:24 bởi Giang sơn
157 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 23 09 2017 20:29 bởi caoxuanhuu
90 lượt xem
3 Trả lời emo 148 lượt xem
1 Trả lời emo 167 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 13 09 2017 16:39 bởi banbe6x
120 lượt xem
1 Trả lời emo 156 lượt xem
0 Trả lời emo 129 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 31 08 2017 21:03 bởi hungmjkmlk12345
178 lượt xem
1 Trả lời emo 321 lượt xem
2 Trả lời emo 297 lượt xem
Moderators: Sẻ Chia
Powered by Kunena Forum