Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

Tiêu đề Chuyên mục

Những hoàn cảnh bất hạnh (ưu tiên những hoàn cảnh chưa được giới thiệu trên báo, đài) sẽ được bạn đưa lên ở thư mục này. Sau đó, những thành viên khác trực tiếp đi xác minh, đề xuất cách giúp đỡ. Người đi xác minh bắt buộc không phải là người giới thiệu hoàn cảnh, trừ một số trường hợp ngoại lệ được BQT đồng ý.
Người giới thiệu hoàn cảnh (hay chương trình) tuyệt đối không được tự ý để số tài khoản cá nhân trong bài giới thiệu để kêu gọi giúp đỡ chuyển tiền khi BQT chưa đồng ý.

Các chủ đề trong chuyên mục: Hoàn cảnh chờ xác minh

2 Trả lời emo 326 lượt xem
4 Trả lời emo
Thời điểm tạo 08 11 2017 18:39 bởi Kẹo Đắng TH
198 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 13 09 2017 16:39 bởi banbe6x
153 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 23 09 2017 20:29 bởi caoxuanhuu
126 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 10 10 2017 20:17 bởi Ha_nhi
148 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 13 10 2017 20:14 bởi Kiều Oanh Nguyễn
68 lượt xem
3 Trả lời emo 223 lượt xem
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 18 10 2017 15:10 bởi Cao
137 lượt xem
2 Trả lời emo 62 lượt xem
2 Trả lời emo 78 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 28 12 2017 15:01 bởi Alexander
43 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 21 11 2017 14:15 bởi Nam2441998
86 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 22 11 2017 15:16 bởi Dainghiadn
59 lượt xem
1 Trả lời emo 84 lượt xem
7 Trả lời emo 134 lượt xem
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 06 12 2017 18:26 bởi Alexander
45 lượt xem
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 04 11 2017 21:45 bởi VânKiêuSa
76 lượt xem
4 Trả lời emo
Thời điểm tạo 29 11 2017 20:04 bởi hoaiti
53 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 18 12 2017 11:24 bởi boystlighttvc88
54 lượt xem
6 Trả lời emo 91 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 09 11 2017 11:46 bởi thongpc
102 lượt xem
3 Trả lời emo 145 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 09 11 2017 14:12 bởi vầm
115 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 28 10 2017 12:23 bởi thongpc
68 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 25 10 2017 21:43 bởi Khánh Như 1996
65 lượt xem
8 Trả lời emo
Thời điểm tạo 13 10 2017 12:25 bởi caoxuanhuu
28 lượt xem
6 Trả lời emo
Thời điểm tạo 17 09 2017 15:24 bởi Giang sơn
181 lượt xem
3 Trả lời emo 166 lượt xem
1 Trả lời emo 187 lượt xem
1 Trả lời emo 177 lượt xem
Moderators: Sẻ Chia
Powered by Kunena Forum