Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

Tiêu đề Chuyên mục

Những hoàn cảnh bất hạnh (ưu tiên những hoàn cảnh chưa được giới thiệu trên báo, đài) sẽ được bạn đưa lên ở thư mục này. Sau đó, những thành viên khác trực tiếp đi xác minh, đề xuất cách giúp đỡ. Người đi xác minh bắt buộc không phải là người giới thiệu hoàn cảnh, trừ một số trường hợp ngoại lệ được BQT đồng ý.
Người giới thiệu hoàn cảnh (hay chương trình) tuyệt đối không được tự ý để số tài khoản cá nhân trong bài giới thiệu để kêu gọi giúp đỡ chuyển tiền khi BQT chưa đồng ý.

Các chủ đề trong chuyên mục: Hoàn cảnh chờ xác minh

6 Trả lời emo
Thời điểm tạo 17 09 2017 15:24 bởi Giang sơn
157 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 23 09 2017 20:29 bởi caoxuanhuu
90 lượt xem
3 Trả lời emo 148 lượt xem
1 Trả lời emo 167 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 13 09 2017 16:39 bởi banbe6x
120 lượt xem
1 Trả lời emo 156 lượt xem
0 Trả lời emo 129 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 31 08 2017 21:03 bởi hungmjkmlk12345
178 lượt xem
1 Trả lời emo 321 lượt xem
2 Trả lời emo 297 lượt xem
1 Trả lời emo 263 lượt xem
1 Trả lời emo 233 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 04 05 2015 08:20 bởi ruacon_xd
914 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 12 07 2017 17:08 bởi letuantu
272 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 09 04 2012 09:09 bởi kim bang
1563 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 02 07 2012 09:40 bởi tramca
1123 lượt xem
2 Trả lời emo 1152 lượt xem
0 Trả lời emo 288 lượt xem
2 Trả lời emo 1035 lượt xem
16 Trả lời emo
Thời điểm tạo 12 08 2015 16:58 bởi traithuongyeuthuong
  • Trang:
  • 1
  • 2
2347 lượt xem
5 Trả lời emo 598 lượt xem
5 Trả lời emo
Thời điểm tạo 16 02 2016 12:13 bởi My Darling
731 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 10 08 2016 22:06 bởi My Darling
575 lượt xem
1 Trả lời emo 279 lượt xem
1 Trả lời emo 315 lượt xem
6 Trả lời emo
Thời điểm tạo 04 11 2015 09:47 bởi diemmai
1076 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 09 05 2017 17:57 bởi boystlighttvc88
224 lượt xem
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 20 06 2016 22:20 bởi truonghien
467 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 29 06 2016 06:04 bởi Minh bạch
474 lượt xem
0 Trả lời emo 260 lượt xem
Moderators: Sẻ Chia
Powered by Kunena Forum