Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

Tiêu đề Chuyên mục

Những hoàn cảnh bất hạnh (ưu tiên những hoàn cảnh chưa được giới thiệu trên báo, đài) sẽ được bạn đưa lên ở thư mục này. Sau đó, những thành viên khác trực tiếp đi xác minh, đề xuất cách giúp đỡ. Người đi xác minh bắt buộc không phải là người giới thiệu hoàn cảnh, trừ một số trường hợp ngoại lệ được BQT đồng ý.
Người giới thiệu hoàn cảnh (hay chương trình) tuyệt đối không được tự ý để số tài khoản cá nhân trong bài giới thiệu để kêu gọi giúp đỡ chuyển tiền khi BQT chưa đồng ý.

Các chủ đề trong chuyên mục: Hoàn cảnh chờ xác minh

1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 10 05 2016 16:24 bởi My Darling
857 lượt xem
2 Trả lời emo 718 lượt xem
4 Trả lời emo 540 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 07 07 2016 16:10 bởi Muathu
449 lượt xem
4 Trả lời emo
Thời điểm tạo 09 04 2016 23:42 bởi hoaiti
706 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 09 06 2016 14:43 bởi lelinh14102003
554 lượt xem
5 Trả lời emo
Thời điểm tạo 07 01 2016 19:01 bởi tnvNTCM01
528 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 14 05 2016 14:08 bởi bichthuy_md
122 lượt xem
4 Trả lời emo
Thời điểm tạo 14 04 2016 20:55 bởi tuliptim
185 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 08 04 2016 14:49 bởi letuantu
79 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 07 01 2016 19:01 bởi tnvNTCM01
301 lượt xem
3 Trả lời emo 716 lượt xem
0 Trả lời emo 600 lượt xem
2 Trả lời emo 777 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 05 10 2015 18:51 bởi vầm
509 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 03 10 2015 18:36 bởi vầm
494 lượt xem
4 Trả lời emo
Thời điểm tạo 30 06 2015 14:39 bởi FireWall
854 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 27 09 2015 22:09 bởi ruacon_xd
495 lượt xem
10 Trả lời emo
Thời điểm tạo 17 12 2014 08:38 bởi laohatien
1555 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 13 09 2015 00:49 bởi ahadodc
519 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 11 09 2015 18:43 bởi Quyen_omon
567 lượt xem
7 Trả lời emo 1016 lượt xem
8 Trả lời emo 1685 lượt xem
1 Trả lời emo 921 lượt xem
4 Trả lời emo 1490 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 19 07 2015 19:28 bởi thanhphong95
666 lượt xem
1 Trả lời emo 676 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 30 12 2014 13:50 bởi Lê Chinh
814 lượt xem
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 24 03 2015 23:36 bởi thuvangmaydo
727 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 21 01 2015 22:18 bởi ThaiDzuy
1053 lượt xem
Moderators: Sẻ Chia
Powered by Kunena Forum