Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

Hoàn cảnh đã xác minh

Hoàn cảnh khó khăn được NTCM xác minh, nhưng chưa được giúp đỡ.
Hoàn cảnh đã được xác minh, nhưng chưa cần giúp đỡ.
Moderators: -TrườngGiang-
183 Chủ đề
bởi -TrườngGiang-
23 06 2017 16:30
Hoàn cảnh đã được xác minh, đang cần giúp đỡ.
Moderators: -TrườngGiang-
15 Chủ đề
bởi -TrườngGiang-
23 06 2017 10:30

Tiêu đề Chuyên mục

Khi xác minh xong, tổ Điều phối sẽ xem xét để đưa ra quyết định về cách thức giúp đỡ sao cho thiết thực nhất, dựa trên cơ sở những góp ý của các thành viên và mong muốn của người giúp.
Nếu hoàn cảnh chưa cần được giúp đỡ, hoàn cảnh đó sẽ được Ban Quản Trị hoặc Điều Phối Viên chuyển qua box con “Hoàn cảnh đã xác minh - CHƯA CẦN giúp đỡ”.

Chủ đề con: Hoàn cảnh đã xác minh

30 Trả lời emo
Thời điểm tạo 27 11 2012 13:57 bởi trangvitgioi
 • Trang:
 • 1
 • ...
 • 4
 • 5
 • 6
5948 lượt xem
10 Trả lời emo
Thời điểm tạo 10 10 2016 09:33 bởi chichchoe
 • Trang:
 • 1
 • 2
453 lượt xem
427 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 07 2011 12:05 bởi trangvitgioi
48.5k lượt xem
 
11 Trả lời emo
Thời điểm tạo 25 10 2013 18:48 bởi My Darling
 • Trang:
 • 1
 • 2
2199 lượt xem
9 Trả lời emo
Thời điểm tạo 26 05 2017 15:47 bởi bobbie.eternity
 • Trang:
 • 1
 • 2
136 lượt xem
25 Trả lời emo
Thời điểm tạo 07 03 2012 16:17 bởi thongpc
 • Trang:
 • 1
 • ...
 • 3
 • 4
 • 5
4475 lượt xem
8 Trả lời emo
Thời điểm tạo 04 09 2013 21:38 bởi nguyenthang
 • Trang:
 • 1
 • 2
1506 lượt xem
4 Trả lời emo
Thời điểm tạo 22 10 2016 19:16 bởi Muathu
363 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 20 03 2017 14:56 bởi tuliptim
151 lượt xem
7 Trả lời emo
Thời điểm tạo 02 11 2016 14:10 bởi letuantu
 • Trang:
 • 1
 • 2
255 lượt xem
14 Trả lời emo
Thời điểm tạo 16 02 2017 22:11 bởi Kiều Oanh Nguyễn
183 lượt xem
4 Trả lời emo
Thời điểm tạo 26 01 2017 22:34 bởi 1nong_dan
140 lượt xem
6 Trả lời emo
Thời điểm tạo 08 11 2016 09:31 bởi haybanglong
 • Trang:
 • 1
 • 2
218 lượt xem
4 Trả lời emo
Thời điểm tạo 24 11 2016 09:41 bởi banbe6x
188 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 07 12 2015 17:16 bởi leah2011
432 lượt xem
5 Trả lời emo 142 lượt xem
9 Trả lời emo
Thời điểm tạo 24 06 2015 19:58 bởi ngoduyhung
 • Trang:
 • 1
 • 2
630 lượt xem
12 Trả lời emo
Thời điểm tạo 15 06 2013 02:42 bởi le phung
1718 lượt xem
9 Trả lời emo
Thời điểm tạo 23 02 2016 16:12 bởi thanhlong
 • Trang:
 • 1
 • 2
731 lượt xem
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 17 02 2016 13:19 bởi Phuong0285
521 lượt xem
Moderators: -TrườngGiang-