Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

Hoàn cảnh đã xác minh

Hoàn cảnh khó khăn được NTCM xác minh, nhưng chưa được giúp đỡ.
Hoàn cảnh đã được xác minh, nhưng chưa cần giúp đỡ.
Moderators: Sẻ Chia
206 Chủ đề 1268 Trả lời phuclehuu's Ảnh đại diện
Bài viết mới nhất: XIN HỖ TRỢ CHO CHỊ L ...
bởi phuclehuu
17 11 2017 08:50
Hoàn cảnh đã được xác minh, đang cần giúp đỡ.
Moderators: Sẻ Chia
21 Chủ đề 184 Trả lời caoxuanhuu's Ảnh đại diện
Bài viết mới nhất: Nghệ An (TP Vinh) - ...
bởi caoxuanhuu
04 12 2017 11:57

Tiêu đề Chuyên mục

Khi xác minh xong, tổ Điều phối sẽ xem xét để đưa ra quyết định về cách thức giúp đỡ sao cho thiết thực nhất, dựa trên cơ sở những góp ý của các thành viên và mong muốn của người giúp.
Nếu hoàn cảnh chưa cần được giúp đỡ, hoàn cảnh đó sẽ được Ban Quản Trị hoặc Điều Phối Viên chuyển qua box con “Hoàn cảnh đã xác minh - CHƯA CẦN giúp đỡ”.

Các chủ đề trong chuyên mục: Hoàn cảnh đã xác minh

0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
52 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
19 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
0 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
0 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
0 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
1 lượt xem
1 Trả lời emo 1063 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
0 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
0 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
8 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
14 lượt xem
11 Trả lời emo
Thời điểm tạo 13 01 2013 16:38 bởi duyenton
2044 lượt xem
0 Trả lời emo 0 lượt xem
8 Trả lời emo 1858 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
17 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
123 lượt xem
8 Trả lời emo 1821 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
0 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
0 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
178 lượt xem
0 Trả lời emo 0 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
8 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 26 02 2013 20:16 bởi nttd
950 lượt xem
1 Trả lời emo 1411 lượt xem
5 Trả lời emo 1364 lượt xem
2 Trả lời emo 1043 lượt xem
5 Trả lời emo 1213 lượt xem
3 Trả lời emo 1178 lượt xem
5 Trả lời emo
Thời điểm tạo 06 07 2011 11:40 bởi Giang sơn
1675 lượt xem
11 Trả lời emo
Thời điểm tạo 15 12 2012 18:41 bởi nguyễn thị xuân thảo
1938 lượt xem
Moderators: Sẻ Chia
Powered by Kunena Forum