Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

Hoàn cảnh đã xác minh

Hoàn cảnh khó khăn được NTCM xác minh, nhưng chưa được giúp đỡ.
Hoàn cảnh đã được xác minh, nhưng chưa cần giúp đỡ.
Moderators: Sẻ Chia
206 Chủ đề 1268 Trả lời phuclehuu's Ảnh đại diện
Bài viết mới nhất: XIN HỖ TRỢ CHO CHỊ L ...
bởi phuclehuu
17 11 2017 08:50
Hoàn cảnh đã được xác minh, đang cần giúp đỡ.
Moderators: Sẻ Chia
21 Chủ đề 184 Trả lời caoxuanhuu's Ảnh đại diện
Bài viết mới nhất: Nghệ An (TP Vinh) - ...
bởi caoxuanhuu
04 12 2017 11:57

Tiêu đề Chuyên mục

Khi xác minh xong, tổ Điều phối sẽ xem xét để đưa ra quyết định về cách thức giúp đỡ sao cho thiết thực nhất, dựa trên cơ sở những góp ý của các thành viên và mong muốn của người giúp.
Nếu hoàn cảnh chưa cần được giúp đỡ, hoàn cảnh đó sẽ được Ban Quản Trị hoặc Điều Phối Viên chuyển qua box con “Hoàn cảnh đã xác minh - CHƯA CẦN giúp đỡ”.

Các chủ đề trong chuyên mục: Hoàn cảnh đã xác minh

0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
37 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
70 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
0 lượt xem
7 Trả lời emo
Thời điểm tạo 21 08 2014 13:42 bởi cade212
1517 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
0 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
58 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
77 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
0 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
4 lượt xem
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 22 08 2012 13:43 bởi Duonganopen
2185 lượt xem
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 07 08 2014 09:19 bởi vandang77
979 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
76 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
43 lượt xem
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 26 05 2013 14:21 bởi ghost3010
1280 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
0 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
0 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
1 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
0 lượt xem
21 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 03 2014 18:36 bởi My Darling
  • Trang:
  • 1
  • 2
2767 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
0 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
0 lượt xem
0 Trả lời emo 20 lượt xem
6 Trả lời emo 1393 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
14 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 25 02 2014 14:37 bởi banbe6x
1075 lượt xem
0 Trả lời emo 110 lượt xem
0 Trả lời emo 0 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
10 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
12 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
54 lượt xem
Moderators: Sẻ Chia
Powered by Kunena Forum