Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

Hoàn cảnh đã xác minh

Hoàn cảnh khó khăn được NTCM xác minh, nhưng chưa được giúp đỡ.
Hoàn cảnh đã được xác minh, nhưng chưa cần giúp đỡ.
Moderators: Sẻ Chia
206 Chủ đề 1268 Trả lời phuclehuu's Ảnh đại diện
Bài viết mới nhất: XIN HỖ TRỢ CHO CHỊ L ...
bởi phuclehuu
17 11 2017 08:50
Hoàn cảnh đã được xác minh, đang cần giúp đỡ.
Moderators: Sẻ Chia
21 Chủ đề 184 Trả lời caoxuanhuu's Ảnh đại diện
Bài viết mới nhất: Nghệ An (TP Vinh) - ...
bởi caoxuanhuu
04 12 2017 11:57

Tiêu đề Chuyên mục

Khi xác minh xong, tổ Điều phối sẽ xem xét để đưa ra quyết định về cách thức giúp đỡ sao cho thiết thực nhất, dựa trên cơ sở những góp ý của các thành viên và mong muốn của người giúp.
Nếu hoàn cảnh chưa cần được giúp đỡ, hoàn cảnh đó sẽ được Ban Quản Trị hoặc Điều Phối Viên chuyển qua box con “Hoàn cảnh đã xác minh - CHƯA CẦN giúp đỡ”.

Các chủ đề trong chuyên mục: Hoàn cảnh đã xác minh

0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
0 lượt xem
0 Trả lời emo 20 lượt xem
6 Trả lời emo 1393 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
14 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 25 02 2014 14:37 bởi banbe6x
1075 lượt xem
0 Trả lời emo 110 lượt xem
0 Trả lời emo 0 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
10 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
12 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
54 lượt xem
4 Trả lời emo
Thời điểm tạo 04 06 2013 08:31 bởi nguyenphuonghienntcm
1421 lượt xem
0 Trả lời emo 105 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
0 lượt xem
0 Trả lời emo 76 lượt xem
15 Trả lời emo
Thời điểm tạo 13 12 2012 20:22 bởi bichhang_ntcm
  • Trang:
  • 1
  • 2
3314 lượt xem
5 Trả lời emo 1377 lượt xem
7 Trả lời emo 1914 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
0 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
91 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
0 lượt xem
11 Trả lời emo
Thời điểm tạo 06 11 2013 09:29 bởi pquyen
2021 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
50 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
0 lượt xem
12 Trả lời emo 2190 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
235 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
0 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
0 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
45 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
12 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
0 lượt xem
Moderators: Sẻ Chia
Powered by Kunena Forum