Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

Hoàn cảnh đã xác minh

Hoàn cảnh khó khăn được NTCM xác minh, nhưng chưa được giúp đỡ.
Hoàn cảnh đã được xác minh, nhưng chưa cần giúp đỡ.
Moderators: Sẻ Chia
206 Chủ đề 1268 Trả lời phuclehuu's Ảnh đại diện
Bài viết mới nhất: XIN HỖ TRỢ CHO CHỊ L ...
bởi phuclehuu
17 11 2017 08:50
Hoàn cảnh đã được xác minh, đang cần giúp đỡ.
Moderators: Sẻ Chia
21 Chủ đề 184 Trả lời caoxuanhuu's Ảnh đại diện
Bài viết mới nhất: Nghệ An (TP Vinh) - ...
bởi caoxuanhuu
04 12 2017 11:57

Tiêu đề Chuyên mục

Khi xác minh xong, tổ Điều phối sẽ xem xét để đưa ra quyết định về cách thức giúp đỡ sao cho thiết thực nhất, dựa trên cơ sở những góp ý của các thành viên và mong muốn của người giúp.
Nếu hoàn cảnh chưa cần được giúp đỡ, hoàn cảnh đó sẽ được Ban Quản Trị hoặc Điều Phối Viên chuyển qua box con “Hoàn cảnh đã xác minh - CHƯA CẦN giúp đỡ”.

Các chủ đề trong chuyên mục: Hoàn cảnh đã xác minh

11 Trả lời emo
Thời điểm tạo 06 11 2013 09:29 bởi pquyen
2021 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
50 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
0 lượt xem
12 Trả lời emo 2190 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
235 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
0 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
0 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
45 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
12 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
0 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
0 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
0 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
113 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
95 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
122 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
12 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
0 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
21 lượt xem
33 Trả lời emo
Thời điểm tạo 05 03 2011 17:59 bởi dinhnhan2310
8970 lượt xem
5 Trả lời emo
Thời điểm tạo 17 07 2013 17:18 bởi soccon95
1222 lượt xem
13 Trả lời emo 2750 lượt xem
0 Trả lời emo 29 lượt xem
0 Trả lời emo 0 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
0 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
0 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
0 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
19 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
0 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
0 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 01 1970 07:00 bởi
194 lượt xem
Moderators: Sẻ Chia
Powered by Kunena Forum