Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

Tiêu đề Chuyên mục

Mục “NGƯỜI ĐƯỢC GIÚP ĐỠ” là nơi lưu trữ các hoàn cảnh được giúp đỡ được chuyển từ mục \"ĐỊA CHỈ ĐÃ XÁC MINH\" để tổ \"THEO DÕI CƯU MANG\" tiếp tục theo dõi.
Trong quá trình theo dõi, tổ \"THEO DÕI CƯU MANG\"sẽ cập nhật tình hình thực tế của hoàn cảnh đó để tổ \"ĐIỀU PHỐI\"có những thay đổi kịp thời trên cơ sở thực tế.
 • Trang:
 • 1
 • 2

Chủ đề con: Khu vực Đông Bắc

36 Trả lời emo
Thời điểm tạo 31 05 2011 14:06 bởi nichgibaygio
 • Trang:
 • 1
 • ...
 • 5
 • 6
 • 7
7533 lượt xem
133 Trả lời emo
Thời điểm tạo 10 05 2011 21:06 bởi domanhtuan
13.3k lượt xem
158 Trả lời emo
Thời điểm tạo 05 05 2011 00:04 bởi tienvuong_tnt
19.2k lượt xem
63 Trả lời emo
Thời điểm tạo 29 05 2011 10:42 bởi domanhtuan
9049 lượt xem
5 Trả lời emo
Thời điểm tạo 15 03 2010 15:48 bởi Comoi
2321 lượt xem
5 Trả lời emo
Thời điểm tạo 31 03 2017 06:44 bởi banbe6x
249 lượt xem
9 Trả lời emo
Thời điểm tạo 15 03 2010 15:34 bởi Comoi
 • Trang:
 • 1
 • 2
3673 lượt xem
22 Trả lời emo
Thời điểm tạo 02 11 2015 22:34 bởi Lason
2471 lượt xem
105 Trả lời emo
Thời điểm tạo 05 02 2010 23:32 bởi opla
15.3k lượt xem
112 Trả lời emo
Thời điểm tạo 05 03 2013 15:25 bởi Lason
12.4k lượt xem
124 Trả lời emo
Thời điểm tạo 09 09 2010 20:29 bởi 1nong_dan
18.6k lượt xem
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 17 02 2016 13:19 bởi Phuong0285
47 lượt xem
5 Trả lời emo
Thời điểm tạo 17 02 2016 11:29 bởi Phuong0285
469 lượt xem
88 Trả lời emo
Thời điểm tạo 15 03 2010 15:58 bởi Comoi
11.8k lượt xem
4 Trả lời emo 1090 lượt xem
122 Trả lời emo
Thời điểm tạo 01 08 2011 10:33 bởi mynhuan_k40n1
15.8k lượt xem
21 Trả lời emo
Thời điểm tạo 06 06 2012 03:51 bởi penguin
4610 lượt xem
54 Trả lời emo
Thời điểm tạo 08 05 2011 17:09 bởi nichgibaygio
10.1k lượt xem
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 28 03 2010 19:45 bởi laohatien
2106 lượt xem
7 Trả lời emo
Thời điểm tạo 12 01 2011 23:39 bởi ThaiDzuy
 • Trang:
 • 1
 • 2
3315 lượt xem
 • Trang:
 • 1
 • 2