Tear"Lắng nghe và Chia sẻ" là chuyên mục dành cho :
- Người có tâm sự, khổ đau, khó khăn về tinh thần  và muốn chia sẻ với người khác.
- Người muốn lắng nghe và sẵn sàng chia sẻ với những khó khăn của người khác.
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. NTCM giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Vui lòng gửi bài tâm sự của bạn về địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Không có bài nào trong mục này. Nếu có các mục con được hiển thị, chúng sẽ có bài viết trong đó.