Cuối năm đến với học trò vùng bão

20060925-0Cuối năm đến với học trò vùng bão
Những ngày cuối năm này, chúng tôi lại về vùng đất nghèo miền Trung - nơi những cơn bão dữ từng băng qua...Trong những mái nhà dựng tạm, chúng tôi đã thấy những em bé cố vượt qua khốn khó để tiếp tục đeo đuổi

Xem tiếp...