Quỹ nồi cháo từ thiện 3 miền

1. Mục đích sử dụng: phục vụ việc duy trì hoạt động nồi cháo dinh dưỡng miễn phí cho các bệnh nhân nghèo tại 3 miền.

2. Đặc điểm: Quỹ Nồi cháo có thủ quỹ riêng cho từng miền. Trong trường hợp cần điều phối lại cho các trường hợp khác, BQT sẽ hỏi ý kiến các thành viên ủng hộ.

3. Thủ quỹ:

  • Miền Bắc: Thino

- Số tài khoản: 0021008669998.

- Tên tài khoản: Nguyễn Thị Thanh Thúy.

- Tại ngân hàng: Vietcombank - Chi Nhánh Hà Nội

  • Miền Trung: Linhthuc

- Số tài khoản: 0041000723997.

- Tên tài khoản: Trần Thị Linh Thục.

- Tại ngân hàng: Vietcombank.- Chi Nhánh Đà Nẵng.

  • Miền Nam: Lathuvang

- Số tài khoản: 0421003789798.

- Tên tài khoản: Nguyễn Thanh Điệp.

- Tại ngân hàng: Vietcombank - Chi Nhánh Phú Thọ (TPHCM).

4. Quy trình ủng hộ:

- Các thành viên đăng ký ủng hộ trong thư mục “Đăng ký cưu mang không thường xuyên” hoặc “Đăng ký cưu mang dài hạn” tùy theo nguyện vọng của mình.

- Các thành viên chuyển tiền cho thủ quỹ.

- Số tiền ủng hộ được sử dụng để duy trì hoạt động của nồi cháo 3 miền và các hoạt động hỗ trợ có liên quan đến nồi cháo. Khi cần điều phối cho những trường hợp khác không đúng với nguyện vọng của thành viên ủng hộ, BQT sẽ hỏi ý kiến thành viên đó.

- Các khoản ủng hộ cũng như việc sử dụng, điều phối được cập nhật tại topic báo cáo quỹ nồi cháo từng miền trong box " Thống kê cưu mang"

2008-07-27_151147_Opla2008-07-27_151250_Opla

Quỹ người tôi cưu mang

1. Mục đích sử dụng: ứng cứu, điều phối cho các chi phí hoạt động và những trường hợp cần được trợ giúp khẩn cấp trên diễn đàn.

2. Đặc điểm: Các thành viên không đăng ký ủng hộ trường hợp cụ thể nào mà ủy quyền cho BQT trong việc sử dụng tiền ủng hộ cho các mục đích từ thiện của diễn đàn.

3. Thủ quỹ: thocon

- Số tài khoản: 0061001043010

- Tên tài khoản: Trần Thị Kim Phượng

- Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN - Vietcombank Nha Trang
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Điện thoại: 091 348 9159

4. Quy trình ủng hộ:

- Bạn cần đăng nhập thành viên và đăng ký tại đây

- Thông tin đăng ký bao gồm: Họ tên / Nick, Địa chỉ / Điện thoại liên hệ, số tiền ủng hộ quỹ, số tài khoản & ngân hàng, thông tin về ngày chuyển…

- Các thành viên chuyển tiền cho thủ quỹ.

- Tiền ủng hộ của các thành viên sẽ được BQT điều phối cho các mục đích từ thiện phù hợp với tiêu chí của diễn đàn như: ứng cứu cho các trường hợp khẩn cấp nhưng chưa được các thành viên đăng ký CM kịp, bù đắp chi phí cho các hoạt động của diễn đàn, của trang web và các trường hợp khó khăn mà tiền CM của các thành viên không đủ v.v…

- Các khoản ủng hộ cũng như việc sử dụng, điều phối được cập nhật trong mục thống kê cưu mang tại đây.

82278513